CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تبیین مفهوم پدری از دیدگاه مردان ایرانی

عنوان مقاله: تبیین مفهوم پدری از دیدگاه مردان ایرانی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_713
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه سیمبر - گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
نرگس اسکندری - گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ابوعلی ودادهیر - گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: در کشور ما تاکنون هیچ مطالعه ای به بررسی تجربه زیسته مردان از پدر شدن، فرآیند پدر شدن و نیازها و چالش های مردان در این زمینه نپرداخته است. با توجه به اهمیت مطالب بیان شده، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تجربه زیسته مردان از پدر شدن طراحی گردید. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و نمونه ها شامل مردان دارای شیرخوار زیر یک سال ساکن شهر قم هستند که برای اولین بار پدرشدن را تجربه می کنند. جهت تبیین تجربه، مفهوم و ابعاد انطباق با نقش پدری از مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی و مصاحبه عمیق با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته و جهت آنالیز داده ها از روش تحلیل پدیدار شناسی تفسیری اسمیت استفاده شد. یافته ها: مفهوم پدری از دیدگاه مردانی که برای اولین بار پدر شدن را تجربه می کردند در 3 درونمایه اصلی تعریف پدری، تعریف فرزند و ویژگی های پدر تبیین گردید.بحث و نتیجه گیری: از دیدگاه مردان پدر شدن به معنای صاحب فرزند شدن، پذیرش مسئولیت و شروع مرحله جدید از زندگی بود. پدران فرزند را به عنوان عضو جدید خانواده، محل ظهور آمال و آرزوهای پدر، بزرگترین سرمایه انسان، ثمره زندگی، شیرین و دوست داشتنی، عامل استحکام خانواده، بقای نسل، نعمت خدا، مسئولیت و نهایت عشق و علاقه معرفی کردند. از نظر مردان پدر باید مدیر و مدبر، آماده برای پذیرش سختی ها، خوش خلق، با گذشت و فداکار، با ایمان، صبور و بردبار و پر تلاش باشد.

کلمات کلیدی:
پدر، تجربه پدری، مفهوم پدری، مطالعه کیفی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_713.html