CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه آموزش به کمک نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر انگیزه پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان ناشنوای مقطع راهنمایی استان مازندران

عنوان مقاله: مقایسه آموزش به کمک نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر انگیزه پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان ناشنوای مقطع راهنمایی استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_741
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید قاسمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مهدی علیخانی دادوکلایی - عضو باشگاه پژوهشگران و دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی قاسمی - دانش آموخته کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه فرهنگیان

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه آموزش به کمک نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در درس زبان انگلیسی مقطع راهنمایی استان مازندران می باشد.روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه های شاهد و آزمایش می باشد. جامعه آماری(کلیه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی دوره راهنمایی استان مازندران) 76 نفربوده است. نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده ازآمارهیکوکران 60 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در چهار کلاس گروه بندی شدند، تعداد 30 دانش آموز با استفاده ازنرم افزار آموزشی (نرم افزارلوح و قلم، مورد تایید آموزش و پرورش) و تعداد 30 دانش آموز دیگر با استفاده از روش های سنتی در درس زبان انگلیسی مورد تعلیم قرار گرفتند. اجرای پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر و آزمون معلم ساخته درس زبان انگلیسی در پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. پس از اجرای آزمایش در بین جامعه آماری، مجموع داده های خام جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری (T مستقل و T وابسته) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد: آموزش زبان انگلیسی با استفاده از نرم افزار آموزشی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان تاثیر دارد. همچنین تفاوت معناداری در آموزش به کمک نرم افزار آموزشی با شیوه سنتی تدریس زبان انگلیسی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان وجود دارد، بطوریکه آموزش به کمک نرم افزار آموزشی،انگیزه پیشرفت دانش آموزان را افزایش داده است

کلمات کلیدی:
نرم افزار آموزشی، شیوه سنتی، انگیزه پیشرفت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_741.html