CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب واسترس امتحان

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب واسترس امتحان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_773
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامحسن یعقوبی - دانشجوی ارشد روان شناسی بالینی تربت جام
طیبه حدادی - دانشجوی ارشد روان شناسی بالینی تربت جام
محمد حسین بیاضی - دانشجوی ارشد روان شناسی بالینی تربت جام

خلاصه مقاله:
یکی از پدیده های متداول آموزشی که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد اضطراب واسترس ناشی از امتحان است لذا شناخت راهکارهای ی به منظور پیشگیری ودرمان آن می تواند کمک شایانی به بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان بنماید مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی از درمانهای شناختی - رفتاری نسل سوم شناخته می شوند و درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی بواسطه این که به هر دو بعد جسمانی وذهنی می پرداز ند دارای اثربخشی بالایی برای درمان برخی اختلا ت بالینی وبیماریهای جسمانی گزارش شده ا ند لذا در این تحقیق به بررسی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش استرس واضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی پرداخته شده است. این پژوهش از نظر اهداف یک پژوهش کاربردی است و از نظر روش پژوهش، نیمه آزمایشی( نیمه تجربی) با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان سرخس است که از میان آنها بین مدارس راهنمایی دو مدرسه و از هر مدرسه دو کلاس واز بین دانش آموزان 30 نفر جهت نمونه به صورت تصادف ی انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو آزمون اضطراب امتحان ساراسون و مقیاس افسردگی ، اضطراب و استرس DASS استفاده شد داده ها از طریق نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده اند و برای تصمیم گیری در باره فرضیه های آماری، میانگین تفاوت نمرات گروه های آزمایش و کنترل از طریق آزمون آماری کوواریانس برای دو گروه مستقل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که اضطراب امتحان آزمودنیها پس از شرکت در جلسات ذهن آگاهی کاهش پیدا کرده است و افراد شرکت کننده در این پژوهش(گروه آزمایش) که طی جلساتی آموزش ذهن آگاهی را دریافت کرده اند در مقایسه با گروه کنترل که در آموزشها شرکت نداشته اند با اطمینان 99 در صد استرس کمتری را تجربه کرده اند

کلمات کلیدی:
اضطراب ،استرس، ذهن آگاهی، دانش آموز،امتحان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_773.html