CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر رضایت زناشویی زنان متاهل

عنوان مقاله: اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر رضایت زناشویی زنان متاهل
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF02_0759
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهرام وزیری - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
حیات ابراهیم پور - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

خلاصه مقاله:
رضایت زناشویی یکی از مهمترین ملاکهای عملکرد سالم در خانواده است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر رفتار درمانیدیالکتیکی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهرستان سردشت بود. روش تحقیق این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش ازمون- پس آزمون با گروه کنترل است. 40 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ژیانی خوش شهر سردشت در سال 93 در دو گروهآزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) به صورت نمونه ی در دسترس قرار گرفتند. متغیر مستقل رفتاردرمانی دیالکتیک بود که در 10جلسه روی گروه آزمایش اجرا شد. در گروه گواه هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی(RDAS) بود. برای آزمودن فرضیه های پژوهشی آزمون t گروه های مستقل و آزمون برابری واریانس خطای لیون استفاده شد.یافته ها حاکی از آن بود که رفتاردرمانی دیالکتیک بر نمره سازگاری کلی زناشویی (P<0/001)، و ابعاد آن شامل انسجام،رضایتمندی زناشویی و توافق (P<0/01) موثر بود. یافته ها نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی در میزان افزایش کیفیت کلی رضایتزناشویی تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی:
رفتار درمانی دیالکتیکی، رضایت زناشویی، توافق، انسجام، رضایت مندی زناشویی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0759.html