CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط برنامه درسی پنهان باروحیه علمی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان

عنوان مقاله: بررسی ارتباط برنامه درسی پنهان باروحیه علمی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: ESCONF04_267
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه جوادی قرالر - کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
مصطفی شیخ زاده - عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
در تحقیق حاضر به بررسی موضوع ارتباط برنامه درسی پنهان و مولفه های آن(ساختار فیزیکی و معماری دانشگاه ، ارتباط متقابل میان اعضای هیئت علمی ودانشجویان ، قوانین ومقررات دانشگاه ، شیوه های ارزشیابی اساتید ، جو اجتماعی دانشگاه ) با روحیه علمی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان پرداخته شده است ، در این تحقیق با روش توصیفی از نوع همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است ، جامعه آماری تحقیق مذکور کلیه ی دانشجویان رشته پرستاری رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد (N=282) که با استفاده از جدول کرچسی و مورگان 162 نفر را به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب نموده و با استفاده از روش نمونه یابی تصادفی سیستماتیک اقدام به انتخاب حجم نمونه آماری تحقیق نموده ایم ؛ برای تدوین مبانی نظری با مراجعه به کتابخانه و جمع آوری داده ها به گردآوری اطلاعات پرداخته شد و برای تجزیه و تحلیل و گردآوری داده های دیگر با استفاده از پرسشنامه و وارد کردن اطلاعات به نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته واز آن خروجی گرفته شد ، ماحصل تحقیق را می توان این گونه بیان نمود که ؛ ارتباط برنامه درسی پنهان و مولفه های آن با روحیه ی علمی و عملکردی تحصیلی رابطه ی مستقیم وجود دارد و می توان به این مسئله نیز اشاره کرد که میانگین نمرات برنامه درسی پنهان و متغییرهای تحقیق در زنان ومردان در یک راستای منظم بود بجز یک مورد که این تفاوت از نظر آماری در موردمولفه ی قوانین ومقررات دانشگاه با جنسیت معنی دار ودارای تفاوت بود.

کلمات کلیدی:
برنامه درسی پنهان ، روحیه ی علمی ، عملکرد تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ESCONF04-ESCONF04_267.html