CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه تطبیقی انواع نیروگاههای خورشیدی بر مبنای تکنیک AHP در شهرک ها و نواحی صنعتی از دیدگاه توام اقتصادی و زیست محیطی(مطالعه موردی : شهرک صنعتی اشترجان)

عنوان مقاله: مقایسه تطبیقی انواع نیروگاههای خورشیدی بر مبنای تکنیک AHP در شهرک ها و نواحی صنعتی از دیدگاه توام اقتصادی و زیست محیطی(مطالعه موردی : شهرک صنعتی اشترجان)
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_272
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی زارعی محمودآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،
فرامرز معطر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدصادق طالبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،
سمیرا فدائی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،

خلاصه مقاله:
نوع اول نیروگاههای خورشیدی در مقیاس بزرگ شامل تأسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل میشود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده میشود. این تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کنندههای موجود و بر حسب اشکال هندسیمتمرکز کنندهها به چهار دسته تقسیم میشوند : -5 نیروگاههایی که گیرنده آنها آینههای سهموی ناودانی هستند. 2- نیروگاههایی که گیرنده- آنها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینههای بزرگی بهنام هلیوستات به آن منعکس میشود. )دریافت کننده مرکزی(، 3 نیروگاههایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی میباشد. 4- دودکشهای خورشیدی. نوع دوم نیروگاههای خورشیدی در مقیاس کوچک سلول های فتوولتائیک.نیروگاههای خورشیدی شامل دو قسمت هستند: 5- سیستم خورشیدی که پرتوهای خورشید را جذب کرده و با استفاده ازحرارت جذب شده تولید بخار مینماید . -2 سیستمی موسوم به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاههای حرارتی بخار تولید شده را توسط توربین و ژنراتور به الکتریسیته تبدیل میکند . با استفاده از مطالعات میدانی ،کتابخانه ای و ستادی، جمع آوری اطلاعات از منابع داخلی وخارجی و غیره در زمینه بررسی استفاده از انرژی خورشیدی در راستای توسعه اقتصادی پایدار انجام شده است. با بهره برداری از انرژی خورشیدی با استفاده از مدل AHP در شهرک صنعتی اشترجان با توجه به بالا بودن ساعات آفتابی امکان استفاده از انرژی خورشیدی در شهرک می باشد. باتوجه به خروجی نرم افزار Exper choice الویت اول بهره برداری از انرژی خورشیدی در شهرک صنعتی اشترجان استفاده از سلول های نوری )فتوولتائیک( در مقیاس نیروگاهی در الویت اول با وزن 94540 دارای کم ترین محدودیتمیباشد. الویت دوم نیروگاه خورشیدی دریافت کننده مرکزی با وزن 94585 است و پس از آن نیروگاه سهموی خطی باوزن 94290 و الویت چهارم نیروگاه بشقابی با وزن 94250 و در نهایت دودکش های خورشیدی با بیشترین محدودیت با وزن 94244 در الویت آخر می باشد . با جایگزینی انرژی های فسیلی توسط انرژی خورشیدی از دو وجهه اقتصادی و محیط زیست در آینده امری مهم و حتمی است . از طرفی ظرفیت و پتانسیل انرژی خورشیدی در بسیاری از مناطق ایران دارای برتری بیشتر نسبت به بسیاری از کشورها است. کشور ایران پتانسیل منحصر به فردی در تابش نور خورشید دارد که با سرمایه گذاری بیشتر در زمینه گسترش استفاده از سیستم های خورشیدی صورت پذیرد

کلمات کلیدی:
انرژی خورشیدی، تکنیک AHP ، نیروگاههای خورشیدی، اقتصادی و زیست محیطی، شهرک صنعتی اشترجان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_272.html