CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی و رتبه بندی پارک های جنگلی شهری مشهد با استفاده از روش TOPSIS فازی و GIS

عنوان مقاله: ارزیابی و رتبه بندی پارک های جنگلی شهری مشهد با استفاده از روش TOPSIS فازی و GIS
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_277
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی فکور - کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
حامد ارشادی پور - کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر/نرمافزار دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان رضوی،
سپیده کریمی - کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
مسعود ارشادی پور - دانشجوی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی سجاد مشهد،

خلاصه مقاله:
تاکنون انتخاب محل پارک های جنگلی شهری مبتنی بر اصول و ضوابط و معیارهای فنی و علمی نبوده، لذا این مسائل مشکلات زیادی را به وجود آورده اند و بسیاری از مکان های مناسب به علت عدم اجرای ضوابط و ملاک های اصولی مورد شناسایی قرار نگرفته اند. شهر مشهد همانند بسیاری از شهرهای ایران از کمبود و پراکنش نامناسب فضای سبز و پارک های جنگلی شهری رنج می برد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و رتبه بندی پارک های جنگلی شهری مشهد با در نظر گرفتن معیارهای مؤثر در مکان گزینی این فضاها شامل تراکم جمعیت، فاصله از راه های اصلی، فاصله از مراکز گردشگری، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز تفریحی، فاصله از پارک های موجود، فاصله از منابع آبی، بافت خاک، فاصله از تأسیسات و کارخانجات، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، شیب، توانایی ایجاد مرز و حریم برای نواحی شهری، توانایی ایجاد ارتباط یا کریدور میان فضاهای سبز شهری، توانایی بهبود کیفیت منظر مناطق شهری و مساحت است. دراینپژوهشازروش TOPSISفازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)استفاده شده است. برایناساس،هرکدامازپارک هایجنگلی شهر مشهدازلحاظمعیارهایذکرشده،موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پارک جنگلی طرق با شایستگی 575/0 در اولویت نخست قرار دارد. پارک جنگلی وکیل آباد با شایستگی 496/0 در اولویت دوم و پارک جنگلی باباقدرت با شایستگی 282/0 در اولویت سوم قرار دارند. نتایجحاصلمیتواننددر طرح های آتی و برنامه ریزی های مربوط به احداث فضای سبز شهری مورد بهره برداریقرارگیرند

کلمات کلیدی:
پارک جنگلی شهری، مشهد، TOPSIS، فازی، GIS.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_277.html