CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله روش های تحلیل و ارزیابی اثرات در برنامه ریزی شهری با تاکید بر ارزیابی اثر سلامت

عنوان مقاله: روش های تحلیل و ارزیابی اثرات در برنامه ریزی شهری با تاکید بر ارزیابی اثر سلامت
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_283
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سنور شوکتی - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،
راضیه ندافیان - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

خلاصه مقاله:
به دلیل وجود پیچیدگی مشکلات شهرها، تعادلبخشی و انسجامدهی به راهبردهای سیاسی عمومی غالبا سخت است. در واقع، پاسخ به جنبههای متنوع مشکلات برنامهریزی )مانند تسهیلات عمومی، شبکه های زیرساختی و ارتباطی، پروگرامهای مسکن، پروگرامهای صنعتیو ...( اغلب به دلیل نزاعهای اجرایی، رهیافتهای تکانتظامی، کمبود اطلاعات و اختلافات سیاسی دچار اختلال میگردد. بنابراینسیاستهای برنامهریزی در هماهنگی با برخی از این نکات، ممکن است جنبههای متنوع سیستم شهری را در نظر نگیرد، ازاینرو وجود فعالیتهای ارزیابی اثرات بر سیستم شهری میتواند این اطمینان را حاصل کند که برنامههای پیشنهادی در سازگاری با جنبههای زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و جز آن هستند. یک تحلیل اثر، ابزاری معنادار برای یکپارچگی و هماهنگی راهبردهای برنامهریزی است؛ در واقع، تحلیل اثر به صورت سیستماتیک اثرات تغییر در متغیرهای کنترل را بر دیگر اجزای سیستم توصیف میکند و تنوع، انسجام و چارچوب نهادی سیستم را با به کارگیریمتغیرهای زیستمحیطی، اقتصادی، فضایی و اجتماعی، به عنوان اجزای وابستهی سیستم درنظر میگیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و هدف از انجام آن، شناسایی و بررسی انواع اثرات سیاستهای برنامهریزی شهری بر سیستم شهر، تعریف و بررسی روش ارزیابی اثرات و گونههای مختلف آن) مالی، اجتماعی، محیطی و سلامت با تاکید بر ویژگیهای ارزیابی اثر سلامت و جایگاه آن در برنامهریزی شهری( وکوشش در جهت شناسایی فرصتها و قیود بهکارگیری فنون ارزیابی اثرات در مرحله ارزشگذاری در فرآیند برنامهریزی شهری است.

کلمات کلیدی:
روشهای ارزیابی اثر، روشهای تحلیل اثر، فرآیندبرنامهریزی شهری، ارزیابی اثر سلامت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_283.html