CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی رشد مکانی شهرستان لاهیجان با به کارگیری تکنیک سنجش از دور و مدل سلول-های خودکار- مارکوف

عنوان مقاله: پیش بینی رشد مکانی شهرستان لاهیجان با به کارگیری تکنیک سنجش از دور و مدل سلول-های خودکار- مارکوف
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_314
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهاره حقیقی زیدهی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران،
بهمن جباریان امیری - استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران،
رضا ابراهیم پور - استادیار گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ایران،

خلاصه مقاله:
امروزه گسترش فیزیکی روزافزون و بدون برنامه ریزی شهرها، باعث کاهش کیفیت زندگی جوامع شهری و غیرشهری شده است. درک فرآیند رشد شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری به منظور رسیدن به شهری پایدار بسیار مهم است. از طرف دیگر مدلسازی الگوهای فضایی شهری می تواند دید مناسبی در مورد اینکه چگونه شهرها تحت شرایط مختلف محیطی توسعه می یابند، ایجاد کند. پژوهش حاضر با به کار گیری فن سنجش از دور و مدل سلول های خودکار- مارکوف به بررسی رشد شهرستان لاهیجان و مدلسازی مکانی آن تا سال 2020 بر اساس سیر تاریخی رشد آن می پردازد. بدین منظور با تهیه تصاویر ماهواره ای برای سال های 1991، 2000 و 2010 و با استفاده از فن سنجش از دور به بررسی کاربری ها و تغییرات آن ها طی این سال ها پرداخته شد. سپس با تهیه نقشه های کاربری/ پوشش سرزمین و تهیه ماتریس احتمال انتقال با استفاده از زنجیره مارکوف، مدل سلول های خودکار- مارکوف برای سال 2010 و 2020 اجرا گردید. با مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی شهرستان لاهیجان در سال 2010 و نقشه ی حاصل از پردازش تصویر لندست در همین سال میزان شاخص کاپای کلی 80/83 درصد و شاخص کاپای مناطق شهری 87.03 درصد به دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از کارایی مدل سلول های خودکار- مارکوف در پیش بینی رشد شهرستان لاهیجان و ابزاری برای مدیریت این شهرستان در سال های آتی است.

کلمات کلیدی:
سنجش از دور، مدل سلول های خودکار- مارکوف، پیش بینی رشد شهری، شهرستان لاهیجان.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_314.html