CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی اثر تغییرات اقلیمی بر خزندگان مناطق بیابانی ایران ( مطالعه موردی سوسمار دم تیغی بین النهرین Saara loricata)

عنوان مقاله: پیش بینی اثر تغییرات اقلیمی بر خزندگان مناطق بیابانی ایران ( مطالعه موردی سوسمار دم تیغی بین النهرین Saara loricata)
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_389
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

انوشه کفاش - گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مسعود یوسفی - گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محسن احمدی - گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
گونتا کهلر - موزه تنوع زیستیSenckenbergشهر فرانکفورت، آلمان
محمد کابلی - گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
تغییر اقلیم یک نگرانی عمده برای مدیریت و حفاظت تنوع زیستی می باشد که باعث تغییر در پراکنش بسیاری از گونه های جانوری می شود. درسالهای اخیر شواهد متعددی از اثرات تغییراقلیم بر روی جنبه های مختلف زیستی گونه های گیاهی و جانوری ارائه شده است. اما دانش اندکی در ارتباط با تاثیر تغییر اقلیم آینده بر روی گونه های جانوری در ایران وجود دارد. در مطالعه حاضر مدل مطلوبیت زیستگاه سوسمار دم تیغی بین النهرین به عنوان یک گونه ساکن مناطق بیابانی ایران در شرایط کنونی و تحت سناریوهای تغییر اقلیم آینده (سال 2080) با استفاده از 19 پارامتر اقلیمی به طور جداگانه با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (Maxent) تهیه گردید، به منظور ارزیابی عملکرد مدل، از سطح زیر نمودار (AUC) بدست آمده از منحنی ROC استفاده شد. سپس وسعت زیستگاه مطلوب گونه در فضای ArcGIS 9.3 برای اقلیم حاضر و اقلیم آینده به طور جداگانه محاسبه گردید. مقایسه وسعت مناطق مطلوب در شرایط کنونی (82/2 درصد کل ایران) و تحت سناریوی تغیر اقلیم آینده (15/3 درصد کل ایران) نشان داد که وسعت مناطق مطلوب برای زیست گونه مورد مطالعه افزایش خواهد یافت. با توجه به آنکه این گونه مقیم مناطق گرم و خشک جنوب غربی کشور است، گرمایش جهانی سبب افزایش زیستگاههای مطلوب بالقوه برای این گونه خواهد شد از نگاه دیگراین مسئله به طور نگران کننده ای نشان دهنده از دست رفتن بخش عمده ای از زیستگاههای مطلوب سایر گونه های خزنده ساکن در مناطق با اقلیم سرد خواهد شد.

کلمات کلیدی:
تغییر اقلیم، سوسمار دم تیغی بین النهرین، خزندگان ایران، مدل حداکثر بی نظمی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_389.html