CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کیفیت آب در حوضه رودخانه شهرچای توسط نرم افزارQUAL2K

عنوان مقاله: بررسی کیفیت آب در حوضه رودخانه شهرچای توسط نرم افزارQUAL2K
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_396
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید موسوی مغانجوقی - دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
ابراهیم فتایی - استادیار گروه آموزشی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فاطمه ناصحی - استادیار گروه آموزشی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سعیده فاطمی -

خلاصه مقاله:
رودخانه شهر چای یکی از رودخانه های مهم و پرآب حوضه آبریز دریاچه ارومیه می باشد که منابع مختلف آلاینده از قبیل فاضلاب های صنعتی، خانگی و کشاورزی وارد این رودخانه شده و کیفیت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق به منظور بررسی کیفیت آب این رودخانه انجام گردید. برای این منظور در سال 1391 برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی در چهار ایستگاه نمونه برداری گردید. در این تحقیق از مدل کیفی QUAL2K جهت شبیه سازی پارامترهای کیفی اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و نیترات استفاده شده است. از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانه و سایر اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی جهت واسنجی و پیش بینی مدل استفاده گردید. نتایج شبیه سازی مدل نشان داد بعد از پل سه چشمه (خروجی شهر ارومیه ) به دلیل برداشت های زیاد آب برای کشاورزی و ورود پساب های صنعتی و انسانی از کیفیت آب رودخانه کاسته می شود اماکیفیت آب رودخانه برای کشاورزی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و از شرایط بحرانی فاصله دارد. نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویای شرایط واقعی رودخانه مى باشد که این امر نشان دهنده قابلیت مدل QUAL2K در شبیه سازی پارامترهای کیفی است. طبق بازدیدهای به عمل آمده، عمده آلودگی رودخانه شهرچای، نه از واحدهای صنعتی، بلکه از فاضلابهای شهری مى باشد که یا مستقیماً توسط ساکنین کنار رودخانه، به آن وارد مى گردند و یا به وسیله کانالهای شهری جمع آوری شده،سپس در چند نقطه وارد رودخانه مى شود. لذا با در نظر گرفتن اینکه اندازه گیری عوامل کیفی آب در رودخانه ها بسیار پرهزینه مى باشد، مى توان برای کاهش این هزینه ها استفاده از مدل QUAL2K را در پیش بینی پارامترهای کیفی توصیه نمود.

کلمات کلیدی:
QAL2K، شبیه سازی، آلودگی، رودخانه شهرچای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ESPME03-ESPME03_396.html