CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه مصرف انواع کودهای شیمیایی با تولید محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی

عنوان مقاله: رابطه مصرف انواع کودهای شیمیایی با تولید محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی
شناسه (COI) مقاله: FERTILIZER01_031
منتشر شده در اولین کنگره چالشهای کود در ایران در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی عباس زاده - کارشناس مسئول تغذیه گیاهی
حمیدرضا ذبیحی - عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات خاک و آب

خلاصه مقاله:
بدیهی است مصرف صحیح و بهینه کودهای شیمیایی نقش موثری در عملکرد محصول در واحد سطح دارد . البته اضافه کردن کود علاوه بر آنکه باعث افزایش عملکرد می شود. بایستی کیفیت محصول را نی ز ارتقاء دهد . متاسفانه طبق بررسیهای بعمل آمده مصرف انواع کودهای شیمیایی در اکثر مناطق کشور از جمله در استان خراسان رضوی نامتعادل است و مطابق با نیاز گیاهان نمی باشد و ادامه این روند موجب بروز مشکلات و چالش های جدی گردیده است .در راستا ی تعی ین رابطه بین کود مصرفی و تولید کشاورزی و چالش های مرتبط در این خصوص در این مطالعه مصرف انواع کودهای شیمیایی طی ده سال گذشته از سال 1379 الی 1388 در سطح استان خراسان رضوی ک ه 11 درصد سطح ز ی ر کشت محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است مورد بررسی قرار گرفته است. و به همین منظور آمار و اطلاعات لازم ک ود مصرفی و تولید استان از منابع ذیصلاح جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای مورد تجزیه و تحلیل قر ار گرفت . نتایج حکایت از آن دارد که رابطه مصرف کودهای ماکروبا افزایش تولید محصولات کشاورزی بسته به نوع کود متفاوت م ی باشد. بطوریکه مصرف کود ازته موجب افزایش معنی داری R2=0.56 در تولید شده است ولی در خصوص کودهای فسفاته افزایش مصرف کود الزاما موجب افزایش عملکرد نشده است(بطوریکه تغییرات مصرف این کود در استان تا م ی زان 40درصد در سال 1388 ) تاثیر معنی داری در تولید نداشته است و بطور کل ی هیچگونه رابطه منطقی بین مصرف کود فسفاته با تولی د وجود ندارد و از طرفی همبستگ ی مقدار مصرف کودهای پتاس یمی با میزان تولید مثبت می باشد.. با توجه به همبستگی معنی دار بین کود های شیمیایی خصوصا پتاس یمی با تو لید محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی ضرورت دارد درخصوص تامین،تدارک و توزیع بهینه مقادیر کودشیمیایی استان تجد ید نظر و تصمیم لازم اتخاذ گردد.وانتظار است تامین نیاز واقعی کود استان و مصرف متعادل آن خصوصا تامین و ترویج مصرف کود پتاسه در اولویت قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
کود،ازته،فسفاته،پتاسه،تولید محصولات کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FERTILIZER01-FERTILIZER01_031.html