CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین مدیریت سود باخطای پیش بینی سود و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت سود باخطای پیش بینی سود و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_113
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرمسعود جهانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان،
غلامحسین آموزگاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

خلاصه مقاله:
انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی مخاطره و بازده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو قابل پیش بینی است که سود حسابداری و بطور خاص تفاوت بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته طی دوره مختلف دارای محتوای اطلاعاتی باشد. همچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن محتوای اطلاعات مواردی همچون خطای پیش بینی سود دور از انتظار نیست. وجود ارتباط بین مدیریت سود با خطای پیش بینی سود و ارزش افزوده اقتصادی میتواند سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و سایر ذی نفعان را در تصمیمات شان در مورد خرید و فروش و یا نگهداری سهام یاری کند. پژوهشگر در این پژوهش درصدد است تا بررسی کند که آیا بین مدیریت سود با خطای پیش بینی سود و ارزش افزوده اقتصادی ارتباطی معنی دار وجود دارد. به همین منظور از مدل تعدیل شده جونز، قوی ترین مدل برای توصیف و پیش بینی مدیریت سود، استفاده گردید که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر مدیریت سود با خطای پیش بینی سود وارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و به ترتیب دارای مقدار 112. و134. است.رابطه متغیر مستقل(مدیریت سود) با خطای پیش بینی سودبه صورت معکوس و با ارزش افزوده اقتصادی به صورت مستقیم می باشدیعنی با افزایش مدیریت سود در یک شرکت احتمال آن می رود که خطای پیش بینی سود وارزش افزوده اقتصادی به ترتیب کاهش و افزایش یابد و بالعکس .بطور کلی: مدیریت سود با خطای پیش بینی سود دارای ارتباط معکوس می باشد، اما با ارزش افزوده اقتصادی دارای ارتباط مستقیم می باشد

کلمات کلیدی:
ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، سود خالص پیش بینی شده هر سهم، مدیریت سود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_113.html