CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بانک کشاورزی بر تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی در بخش کشاورزی

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بانک کشاورزی بر تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی در بخش کشاورزی
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_392
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی پورمظاهری - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،
زهره گراوند - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
محمود همت فر - عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بانک کشاورزی برتولید ملی حمایت از کارو سرمایه ایرانی در سالهای 1386 تا 1390 می پردازد.جامعه آماری این تحقیق بانک کشاورزی مرکزی ایران می باشد بنابراین در این تحقیق نمونه برابر جامعه میباشد.تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی بوده که با هدف کابردی انجام می گیرد.محقق برای آزمون فرضیات خود از رگرسیون استفاده نموده تا میزان تاثیر تسهیلات پرداختی بر تولید ملی در بخش کشاورزی را بسنجد.هم چنین در این تحقیق تاثیر جذب منابع بانکی بر پرداخت تسهیلات نیز مورد آزمون قرار گرفت.قبل از آزمون فرضیات ، محقق جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف –اسمیرنف استفاده کردکه نتایج این آزمون نشان داد داده های متغیرها دارای توزیع نرمالی می باشند . نتایج حاصل از آزمون فرضیا ت نشان داد: 1- بین تسهیلات پرداختی در بخش زراعت و باغبانی با تولید ملی در این بخش رابطه برقرار نشد. 2- بین تسهیلات پرداختی در بخش دامپروری و طیور با تولید ملی در این بخش رابطه مستقیمی برقرارشد.3- بین تسهیلات پرداختی در بخش شیلات و آبزیان با تولید ملی در این بخش رابطه مستقیمی برقرارشد. 4- بین تسهیلات پرداختی در بخش صنایع و خدمات بخش کشاورزی با تولید ملی در این بخش رابطه مستقیمی برقرارشد.5- بین تسهیلات پرداختی در یارانه ای با تولید ملی در این بخش رابطه معکوسی برقرار شد.6- بین جذب منابع بانکی و تسهیلات پرداختی رابطه مستقیمی برقرار گردید.

کلمات کلیدی:
تسهیلات،منابع بانکی.تولید ملی در بخش کشاورزی. بانک کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_392.html