CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباطات متقابل فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری در سازمان (مورد مطالعه: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله: ارتباطات متقابل فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری در سازمان (مورد مطالعه: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_416
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی سامانی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین دهقانی جزنی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خلاصه مقاله:
باتوجه به اهمیت روز افزون مقوله ی سرمایه فکری وپیش نیاز فرهنگی برای رشدوتوسعه وبکارگیری از این سرمایه ی ارزشمند در سازمانهای عصر دانش ، این تحقیق در پی یافتن رابطه ی سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد178 نفر از کارکنان وزارت امور خارجه را که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند مدنظر قرار داده وباکمک مدل های بونتیس در سرمایه فکری ومدل دنیسون در فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی است ، از دو پرسشنامه که روایی آنها به طریق صوری وپایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 828%و834% به اثبات رسیده است، برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته است وپس از اثبات نرمال بودن داده ها از آزمونهای پیرسون ورگرسیون برای بررسی فرضیات استفاده نموده است.نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستحکم بین متغیرهای تحقیق است.شایان ذکر است ازبین ابعاد فرهنگ ، انطباق پذیری بیشترین تأثیر و سازگاری کمترین تأثیر را بر سرمایه فکری دارد

کلمات کلیدی:
انطباق پذیری،رسالت،سازگاری،سرمایه فکری،مشارکت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_416.html