CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه سخت رویی و فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی - مطالعه موردی

عنوان مقاله: بررسی رابطه سخت رویی و فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی - مطالعه موردی
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_439
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد حاجی مراد - عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی امام جواد یزد
داریوش پورسراجیان - عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی امام جواد یزد
علیرضا علیزاده - کارشناس مدیریت صنعتی

خلاصه مقاله:
فرسودگی شغلی به عنوان علائم فیزیکی، جسمانی و تحلیل عاطفی و روانی که با نگرش های منفی به شغل و کمبود توجه به مراجعان همراه است تعریف می شود. از مهمترین آنها می توان غیبت افراد از کار، تأخیرهای متوالی، شکایت های مختلف روان تنی، کشمکش و تضاد در محیط کار، تغییر شغل با مشاغل دیگر و در نهایت ترک خدمت را نام برد. سخت رویی ویژگی شخصیتی است که ممکن است نحوه مقابله افراد با موقعیت استرس زا را تعدیل کنند. در این تحقیق به بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سخت رویی اساتید یک موسسه آموزش عالی پرداخته شده است. بدین منظور فرسودگی شغلی با سه عامل احساس خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی و سخت رویی با سه مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی ، سنجیده شده است. روش تحقیق پیمایشی است و به منظور تعیین وجود رابطه بین مولفه ها از ضریب همبستگی استفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه اساتید یک موسسه آموزش عالی می باشند. تعداد کل اساتید موسسه 120 نفر است. جهت تعیین حجم نمونه با توجه به این مطلب که واریانس جامعه در اختیار نبود، واریانس نسبت که برابر با (1- p) p است قرار داده شد. مقدار p با q برابر 5/0 در نظر گرفته شد .مقدار درصد خطا (d) نیز برابر 05/و با در نظر گرفتن سطح اطمینان 99% حجم نمونه 53 نفر تعیین شد.پس از نمونه گیری انجام شده و تحلیل نتایج با استفاده از ضریب همبستگی مشخص گردید که هرکدام از عامل های فرسودگی با سه مولفه مربوط به سخت رویی ارتباط دارند

کلمات کلیدی:
استرس شغلی، سخت رویی، فرسودگی شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_439.html