CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارائه مدل اعتماد و عملکرد (در زنجیره تأمین) مبتنی بر مؤلفه های اطلاعات (مطالعه موردی: خوشه کنجد استان یزد

عنوان مقاله: ارائه مدل اعتماد و عملکرد (در زنجیره تأمین) مبتنی بر مؤلفه های اطلاعات (مطالعه موردی: خوشه کنجد استان یزد
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_469
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سحر قادری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد
سیدمحمود زنجیرچی - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
مدیریت زنجیره تأمین یکی از شاخه های نوظهور مدیریت است که روز به روز در حال تکامل و پیشرفت است. این مدیریت به دنبال راه هایی برای کاهش هرچه بیشتر چرخه تولید محصول و ارائه خدمات تا رسیدن به دست مشتری ضمن بالا بردن کیفیت محصول و خدمات مورد نظر است و در این راه، از جدید ترین پیشرفت های علم مدیریت و فناوری بهره می برد. در دنیای امروز، هیچ کشوری از به کارگیری این مدیریت بی نیاز نیست. شرایطی که باعث تعریف و طراحی مدیریت زنجیره تأمین شده، افزایش روزافزون رقابت پذیری و تلاش برای بقای سازمان هاست که با توسعه روزافزون شبکه-های ارتباطی و فناوری اطلاعات حاصل شده است. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش تسهیم اطلاعات، کیفیت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات در توسعه اعتماد در روابط زنجیره تأمین می باشد. جامعه آماری تحقیق را مدیران کارخانه های (یا کارگاه های) خوشه کنجد استان یزد تشکیل می‌دهند. به منظور برآورد حجم نمونه نیز، از فرمول کوکران استفاده شده است. رگرسیون چند گانه و آنالیز واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در این تحقیق، به منظور بررسی سطح معناداری عوامل از نرم افزار spss و همچنین نرم افزار لیزرل استفاده شده است. در این تحقیق، پس از تهیه، پخش و جمع آوری پرسشنامه‌ها، برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه ها، آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که تسهیم اطلاعات، کیفیت اطلاعات برروی اعتماد در زنجیره تأمین تأثیر معناداری دارند و همچنین اعتماد در زنجیره تأمین منجر به افزایش عملکرد در روابط زنجیره تأمین می شود، اما، دردسترس بودن اطلاعات برروی اعتماد در زنجیره تأمین تأثیر معناداری ندارند.

کلمات کلیدی:
اعتماد، خوشه کنجد یزد، زنجیره تأمین عملکرد، مؤلفه های اطلاعات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_469.html