CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برآورد توزیع مکانی بارندگی در حوضه آبریز سد درودزن با استفاده ازGIS

عنوان مقاله: برآورد توزیع مکانی بارندگی در حوضه آبریز سد درودزن با استفاده ازGIS
شناسه (COI) مقاله: GEO89_110
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 89 در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا فرهمند - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
فروغ گلکار - کارشناس ارشد هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
فاطمه فرهمند - کارشناس ارشد آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

خلاصه مقاله:
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) امروزه در بسیاری از زمینه ها مانند هی درولوژی و منابع آب رایج شده است. در این تحقیق برآورد توزیع مکانی سه بارندگ ی فراگی ر در حوضه سد درودزن با استفاده از روشهای کریجینگ و عکس فاصله در محیط GIS بررسی شد . نت ایج نشان داد برای انتخاب روش مناسب تخمین توزیع مکانی بارندگی، محیط GIS از قابلیت بسیار بالایی برخوردار است. با مقایسه و ارزیابی روشهای درونیابی کریجینگ و عکس فاصله در محیط GIS برتری روش کریجینگ نسبت به روش عکس فاصله در برآورد توزیع مکا نی بارندگ ی در منطقه مورد مطالعه مشخص گردید. در این منطقه به د لی ل عدم همبستگ ی مشخص ب ین مقادیر بارش و ارتفاع و همچنین وجود پدیده میکروکلیما، تقسیم بندی حوضه بر اساس ارتفاع و اقلیم توصیه می شود. همچنین با کمک گرفتن از نقشه های خط ای تولی د شده در مح یط GIS مکانیابی نصب ایستگاه های جدید در منطقه امکان پذیر و آسان می شود.

کلمات کلیدی:
بارش، درونیابی، روش وزنی عکس فاصله IDW، کریجینگ، GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-GEO89-GEO89_110.html