CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهرستان گرگان

عنوان مقاله: شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهرستان گرگان
شناسه (COI) مقاله: GEO89_139
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 89 در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن عادلی - فارغ التحصیل سنجش ازدور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی دانشگاه شهید به
پرویز ضیائیان - عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا شکیبا - عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی از شناسایی منابع اب درواقع تدارک منبعی قابل اطمینان جهت برطرف ساختن نیازهای آتی می باشددر تحقیق حاضر هدف اصلی تعیین مناطقی از شهرستان گرگان است که احتمال وجود منابع پایدار آب در آن ها بیشتر ازسایر مکان ها بوده و در این راستا از فناوری های نوین سنجش از دور و سیستم های اطلاعهات جغرافیایی استفاده شده است بدینمنظور در ابتدا و پس از تعریف مدل مفهومی ضوابط و لایه های موثر در ارتباط با هدف تحقیق شناسایی شده و براساس ان اطلاعات لازم جمع آوری گردید. از جمله داده هایی که در مدل مفهومی مدنظر قرارگرفتند. می توان به داده هایی نظیر داده های زمین شناسی، کاربری و پوشش اراضی شیب، خاک، خطواره ها، پیزومترها، ژئومورفولوژی اشاره داشت در مرحله بعد از میان مدلهای تصمیم گیری چند معیاره روش سلسله مراتب تحلیلی AHP به عنوان مدل مورد استفاده جهت وزندهی معیارها و ضوابط در قالب مقایسات زوجی که عموما کاربر مبنا بودند انتخاب گردید. در ضمن جهت جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی در مقایسات زوجی نیز شاخص پایداری CR استفاده شد. پس از قابل قبول واقع شدن مقادیر CR از اوزان خروجی جهت تحلیلهای بعدی استفاده گردید. از بین مدلهای ترکیب لایه ها نیز مدل منطقه فازی در قالب استفاده ازتوابع عضویت کاربر مبنا بکارگرفته شد. در پایان پس از رویهمگذاری تمام لایه ها مناطق مورد نظر که بیشترین احتمال را از نظر ذخیره منابع اب زیرزمینی به خود تخصیص داده بودند مشخص شده و برای تحلیل دقیق و منطقی تر نتایج اخذ شده با لایه مستقل مربوط به داده های پیزومتر مورد ارزیابی قرارگرفتند.

کلمات کلیدی:
سنجش از دور، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، تصمیم گیری چندمعیاره، منطق فازی ، تحلیل سلسله مراتبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-GEO89-GEO89_139.html