CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت سرانه فضای سبز و بوستانهای شهری (به صورت فعلی و پتانسیل)با استفاده از فناوری RS&GIS

عنوان مقاله: بررسی وضعیت سرانه فضای سبز و بوستانهای شهری (به صورت فعلی و پتانسیل)با استفاده از فناوری RS&GIS
شناسه (COI) مقاله: GEO89_167
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 89 در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا تیموری - دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
جهانگیر فقهی - استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مرتضی شریفی - دکترای جنگلداری و اقتصادجنگل

خلاصه مقاله:
در این مطالعه از توانایی تصاویر ماهواره ایکونوس و عکسهای هوایی جهت کسب اطلاع از وضعیت سرانه فضای سبز استفاده شده و در عین حال جهت توزیع مناسب فضاهای تفرجی، به کمکGIS بوستانهای موجود مکانیابی و نیازمندیهای منطقه از نظر احداث بوستان جدید تعیین شده است. به این منظور تصاویر ماهوارهای پس از انجام پیش پردازشهای لازم تحت عملیات تفسیر رقومی به صورت خودکار که شامل طبقهبندی با استفاده از خوارزمیک حداکثر احتمال میباشد قرار گرفت. عکسهای هوایی مذکور نیز جهت برآورد صحت طبقه بندی، به عنوان واقعیت زمینی مورد استفاده قرار گرفتند. در عین حال بوستانهای موجود در منطقه در چهار رده منطقهای، ناحیهای، محلهای و همسایگی طبقه بندی شده و پس از تعیین حوزه نفوذ هر بوستان با استفاده از استانداردهای موجود، مناطق عاری از خدمات بوستانها در ردههای مختلف معین گردید. همچنین جمعیت تحت پوشش خدماتی بوستانها با استفاده از روی هم اندازی حریم بوستانها و حوزه های جمعیتی مرکز آمار کشور محاسبه شدند. سپس نقشه پراکنش مناطق خالی و مساحت آن به عنوان حداکثر پتانسیل قابل افزایش به سطح فضای سبز منطقه تهیه و با توجه به نیازمندی به احداث فضای سبز و بوستان، اولویت بندی شد.

کلمات کلیدی:
بوستان، حوزه نفوذ، تصاویرIkonos،سرانه فضای سبز، منطقه خالی،GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-GEO89-GEO89_167.html