CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و نقد شیوه های بازنمایی در نرم افزارهای تجاری طراحی معماری بازشناسی ساختار روایی مینیاتور برای کاربرد در رسانه های دیجیتالی

عنوان مقاله: بررسی و نقد شیوه های بازنمایی در نرم افزارهای تجاری طراحی معماری بازشناسی ساختار روایی مینیاتور برای کاربرد در رسانه های دیجیتالی
شناسه (COI) مقاله: HIAP01_255
منتشر شده در اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدامیر حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
ما از رسانه ها و ابزار های آنالوگ و دیجیتالی در ادراک، طراحی و ارایه پدیدهها استفاده میکنیم. هر رسانه متناسب با قابلیت ها، محدودیت-ها، و ساختار خود دامنهای از امکانات و فرصتها دارد که تنها نوع خاصی از ایدهها را میتواند بازنمایی کند. متدوالترین نوع استفاده از فناوریهایدیجیتالی، طراحی به کمک نرم افزارهای تجاری طراحی معماری است. شیوه بازنمایی در این نرمافزارها اغلب مبتنی بر ژرفنمایی (پرسپکتیو) می-باشد. در این مقاله از روش فراتحلیل و مطالعات کتابخانهای استفاده شده است. این مقاله با نقد و بررسی ریشههای فلسفی و زمینههای شکلگیری ژرفنمایی، آنرا با ساختار روایی مینیاتور مقایسه کرده و در نهایت نشان خواهد داد، چگونه بازنمایی به شیوه مینیاتور همبستگی بیشتری با سازمان فضایی معماری ایرانی دارد. ژرفنمایی متاثر از دوگانهانگاری ذهن- واقعیت دکارتی و دوره رنسانس، در پی بازنمایی عالم محسوس آنگونه که هست و از نگاه ناظر می- باشد. در این شیوه یک نقطه دید و چند گریز عمق را به تصویر میکشند. ازین جهت موقعیت اجسام، ترکیب کلی و فرم بصری اهمیت مییابد. در مینیاتور محتوی بیان عالم مثال است. بدین دلیل برای به تصویر کشیدن پدیدهها آنگونه که باید باشند ، از چند نقطه دید استفاده شده، دیوارها برای غلبه بر عمق شفافند، سطوح جانبی گسترده شده؛ کف، دیوار و سقف همزمان تصویر می شوند. جزء-فضاها بصورت کامل و کل بنا ناتمام و حاصل ترکیب میان اجزاء است، کل با درک جزء به جزء فضاها تجربه میشود، نمایش درون- بیرون فضا بر ارتباط تاکید میکند. این شیوه ی بازنمایی در مینیاتور تناسب بیشتری با سازمان فضایی معماری ایرانی که مبتنی بر جزء- الگوواره های فضایی و طراحی کل بنا از طریق بسط عملکردی، نوری و بصری این اجزاء به یکدیگر میباشد، دارد. . نتایج این پژوهش میتواند با هدف بهبود طراحی به کمک رایانه در تناسب با معماری ایرانی، از طریق پیادهسازی ساختار روایی مینیاتور در محیط های برنامهنویسی بکارگرفته شود.

کلمات کلیدی:
رسانه، فرایند طراحی، بازنمایی، ژرفنمایی(پرسپکتیو)، مینیاتور ، CAD

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIAP01-HIAP01_255.html