CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش طراحی داخلی و چیدمان محصولات فروشگاه های زنجیره ای درافزایش رضایتمندی مشتری

عنوان مقاله: نقش طراحی داخلی و چیدمان محصولات فروشگاه های زنجیره ای درافزایش رضایتمندی مشتری
شناسه (COI) مقاله: HIAP01_441
منتشر شده در اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

آلاله سادات شفائی املشی - دانشجو کارشناسی ارشد معماری دانشگاه محقق اردبیلی
وحید وزیری - استادیار گروه معماری دانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:
باتوجه به پیدایش و ایجاد ساختار جدید و فنآوری نوین در بخش خردهفروشی و فروشگاهی، شدت رقابت در بین آنها در حال افزایش است. علاوه برآن، وجود تغییرات وسیع در نیازها و خواسته های مشتریان، طراحان و برنامهریزان را وادار به توجه بیشتر به برنامه های بلندمدت و تفکر در خصوص بهرهبرداری بهینه از فضا و بودجهی موجود نموده است. امروزه طراحی داخلی فروشگاه ها نقش مهمی در جذب مشتری ایفا میکنند، با این وجود به علت کمتوجهی مسئولین به این مسئله فروشگاه های زنجیرهای کشورمان از سرمایهگذاری بسیاری از شرکتهای معتبر خارجی محروم ماندهاند. همچنین برنامهریزی چیدمان از دیگر وظایف اصلی در عملیات خرده فروشی محسوب میشود که شامل تعیین ترکیبی از محصولات است، به گونهای که فروش یا سود حداکثرگردد. هدف از این پژوهش بررسی نقش طراحی داخلی و چیدمان محصولات فروشگاه های زنجیرهای در افزایش رضایتمندی مشتریان و در نتیجه فروش بیشتر میباشد. همچنین در کنکاش حاضر، مفاهیمی نظیر اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی، رفتار خرید مشتری و ترجیحات وی مورد بررسی قرار گرفته است و با شیوهی مطالعه کتابخانهای و توصیفی- تحلیلی و روش تحقیق همبستگی- همخوانی با پخش پرسشنامه هایی در بین کاربران یکی از فروشگاه های زنجیرهای شهرستان رشت میزان تاثیر شیوهی طراحی داخلی و چیدمان محصولات بر رضایتمندی مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است. قدرمسلم در ادامه با توجه به بررسی نمونهای از این فروشگاه ها در نهایت مشخص گردید که رسالتی سنگین برعهدهی طراحان میباشد تا ضمن توجه بیش از پیش بر طراحی داخلی فروشگاه ها به چیدمان مناسب محصولات نیز توجه ویژهای مبذول فرمایند

کلمات کلیدی:
معماری داخلی ، چیدمان ، رضایتمندی مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIAP01-HIAP01_441.html