CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: مرکز آموزش عالی بیت الهدی آمل)

عنوان مقاله: بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: مرکز آموزش عالی بیت الهدی آمل)
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_001
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا اکبرزاده - کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشی،مدرس دانشگاه فرهنگیان
خدیجه فرهادی - دانشجوی دبیری الهیات، مرکز آموزش عالی بیت الهدی، دانشگاه فرهنگیان

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این مطالعه بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان است بر این اساس در این مطالعه از مدل توسعه یافته سیرجی استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی بوده و به این منظور تعداد ..... دانشجو دختر و پسر در حال تحصیل در دانشگاه فرهنگیان بیت الهدی شهرستان آمل و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با استفاده از مقیاس طراحی شده سیرجی و همکاران در سه بعد رضایت از بعد آموزشی- اجتماعی – تسهیلات و امکانات مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Lisrel برای تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار SPPSبرای بررسی پایایی پرسشنامه و آزمون T تک نمونه ای برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردید. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر رضایت دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان بیت الهدی آمل ازهر یک از ابعاد آموزشی ، اجتماعی و رفاهی منجر به رضایت از کیفیت زندگی آنان در فضاهای خوابگاه دانشجویی گردیده است.

کلمات کلیدی:
رضایت از بعد آموزشی – رضایت از بعد اجتماعی – رضایت از بعد رفاهی – رضایت از بعد کیفیت زندگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_001.html