CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و مقایسه تاثیر خوابگاههای دانشآموزی در افزایش یا کاهش احساس غربت دانشآموزان دخترخوابگاهی و غیرخوابگاه مقاطع متوسطه شهرستان گناباد

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه تاثیر خوابگاههای دانشآموزی در افزایش یا کاهش احساس غربت دانشآموزان دخترخوابگاهی و غیرخوابگاه مقاطع متوسطه شهرستان گناباد
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_004
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی پردل - دبیر آموزش و پرورش، تربت حیدریه، ایران
محمد قامتی - مدرس دانشگاه، پیام نور، گناباد
مژگان احمدپورکاخکی - دانشجو، پیام نور، گناباد

خلاصه مقاله:
احساس غربت؛ استرس یا اختلالی است که در خانواده به علت جدایی واقعی یا پیش بینی شده از خانواده به وجود می آید. در این تحقیق که میزان احساس غربت را در دانش آموزان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی مورد بررسی قرار می دهد به یکی از عوامل اصلی که سکونت در خوابگاه می باشد اشاره شده است و سعی شده است که اهمیت این موضوع در جریان آموزش نشان داده شود. فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از اینکه : به نظر می رسد بین میزان احساس غربت دانش آموزان خوابگاهی و دانش آموزان غیرخوابگاهی تفاوت وجود دارد. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی مقطع متوسطه شهرستان گناباد و از روش آمار توصیفی، علی - مقایسه ای استفاده شده است. حجم نمونه انتخابی 125نفر و روش جمع آوری اطلاعات به روش میدانی با استفاده از پرسشنامه احساس غربت فن فیلیت می باشد. برای بررسی روایی آزمون از روایی سازه و روایی همگرا استفاده شد. اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای دانشجویان دختر 899/0 و دانشجویان پسر 885/0 به دست آمد. یافته های این تحقیق نیز نشان داد که احساس غربت در تمامی دانش آموزان خوابگاهی و غیر خوابگاهی وجود دارد احساس غربت پدیده ای عام و رایج در میان دانش آموزان دختر غیربومی و ساکن خوابگاه های دانش آموزی می باشد که ارتباط مثبت و معنی داری با میزان نیاز فرد به دلتنگی برای خانواده، دوستان و دیگران دارد

کلمات کلیدی:
دانشجو، خوابگاه ، دلتنگی ، غربت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_004.html