CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی همبستگی روابط عاطفی در خانواده با میزان تماشای فیلمهای پورنوگرافی

عنوان مقاله: بررسی همبستگی روابط عاطفی در خانواده با میزان تماشای فیلمهای پورنوگرافی
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_008
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه حاتمی - کارشناس ارشد جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تماشای فیلم های پور نوگرافی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و بررسی نقش روابط خانواده و دل بستگی به خانواده بر آن می باشد. در این راستا، با استفاده از روش پیمایش، 378 نفر از دانشجویان برحسب دانشکده/جنسیت به روش نمونه گیری طبقه ای، به عنوان نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. تحلیل اطلاعات و یافته ها تحقیق حاضر نشان داد، نزدیک به نیمی از دانشجویان تا میزان تا حدودی زیاد و زیاد به تماشای پورنوگرافی پرداخته اند. نتایج آزمون همبستگی رتبه ای رو اسپرمن نشان داد رابطه معکوس معنی داری بین روابط مثبت خانوادگی با میزان تماشای پورنو گرافی وجود دارد یعنی با بالا رفتن میزان صمیمیت و دل بستگی و پذیرش از سوی خانواده نسبت تماشای فیلم های پورنوگرافی پایین آمده است. برای پی بردن به اینکه آیا دانشجویان در دو متغیر نوع رابطه با خانواده و میزان تماشای پورنوگرافی برحسب جنسیت متفاوت هستند یا نه، از آزمون تفاوت میانگین استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود تفاوت معنی داری بین دو گروه دانشجویان زن و مرد در نوع رابطه با خانواده و میزان تماشای پورنوگرافی وجود دارد و دانشجویان دختر روابط بهتری با خانواده خود دارند و میزان تماشای فیلم های پورنوگرافی در میان آن ها نسبت به دانشجویان پسر کمتر است

کلمات کلیدی:
پورنوگرافی، روابط در خانواده، دل بستگی به خانواده، پذیرش از سوی خانواده، جنسیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_008.html