CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدت زمان آشنایی و ارتباط قبل از ازدواج

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدت زمان آشنایی و ارتباط قبل از ازدواج
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_012
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرگس زمانی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ایران. شهرک مدنی، بلوار دانشگاه، دا
امیرحسین جهانگیر - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ٬ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ٬ تهران ٬ ایران

خلاصه مقاله:
رضایتمندی زناشوئی انطباق بین وضعیت موجود فرد با وضعیت مورد انتظار فرد است که در موقعت و جهبه تمام جنبه های ازدواجشان بدست می آورند لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدت زمان آشنایی و ارتباط قبل از ازدواج بود. پژوهش حاضر، توصیفی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل شهرهمدان بود که از این تعداد 94 نفر از دانشجویان زن دانشگاههای همدان سنین 23 تا 37سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه رضایت زناشویی(انریچ) پاسخ دادند. با توجه به توصیفی بودن این پژوهش برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین به منظور مقایسه و تعی ین متغیرهای پیش بین در بین گروه های سنی، تحصیلی، مدت زمان ازدواج و سن ازدواج از ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون t استفاده شد .تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معناداری بین رضایتمندی زناشویی و مدت زمان آشنایی و ارتباط آنها قبل از ازدواج و وجود تفاوت بین میانگین های مدت آشنایی قبل از ازدواج در طبقات سنی با نمره رضایت زناشویی بین مدت زمان زندگی وجود داشت. یافته ها نشان داد، رضایتمندی زناشویی در گروهی که آشنایی قبل از ازدواج بین 3-5 سال داشتند پایینتر از سایر گروه سنی بود

کلمات کلیدی:
رضایتمندی زناشویی، ارتباط و آشنایی قبل از ازدواج، آنریچ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_012.html