CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل اجتماعی افکار خودکشی در میان دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

عنوان مقاله: تحلیل اجتماعی افکار خودکشی در میان دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_019
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم سهرابی - کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ایده پردازی خودکشی در دانشجویان نگاشته شده است . مروری بر تحقیقات پیشین نشانگر این امر است که علی رغم حساسیت این گروه سنی و همچنین اهمیت ایده پردازی خودکشی به عنوان اولین گام در اقدام به خودکشی ، در پژوهش ها کمتر به آن پرداخته شده است و اکثر تحقیقات درباره ی خودکشی نیز ، متضمن رویکرد پزشکی و روان شناختی هستند .از این روی برای تبیین جامعه شناختی آن، نظریه های حمایت اجتماعی ، پیوند اجتماعی و فشار عمومی برگزیده شدند . روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه می باشد. جمعیت تحقیق متشکل از کلیه ی دانشجویان دانشگاه مازندران است و نمونه نیز به روش تصادفی ساده انتخاب شد . نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که بین حمایت اجتماعی و ایده پردازی خودکشی در دانشجویان رابطه ی معکوس وجود دارد . به این معنا که هر چه قدر حمایت اجتماعی دریافت شده توسط فرد کمتر باشد ، طراحی افکار خودکشی محتمل تر خواهد بود . یافته ها نشان داد ، قوی ترین پیش بینی کننده های متغیر ایده پردازی خودکشی به ترتیب متغیرهای، حمایت اجتماعی(بتا=380/0-)و پیوستگی با مذهب(بتا=379/0-) می باشند.

کلمات کلیدی:
ایده پردازی خودکشی ، حمایت اجتماعی دریافت شده ، پیوستگی با مذهب، فشار عمومی ، دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_019.html