CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر دنیای مجازی بر ازدواج های امروزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عنوان مقاله: تاثیر دنیای مجازی بر ازدواج های امروزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_022
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف مهدی پور - استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
اسما شکیب - دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه وهدف:فضاهای مجازی نسل جدیدی از فضاهای روابط اجتماعی هستند و با اینکه عمر زیادی ندارند، توانسته اند در زندگی مردم جا بازکنند. بسیاری از مردم در سنین مختلف ، از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیاردور در دنیای واقعی، با هم ارتباط برقرار می کنند، به طوری که امروزه، بخش عمده ای از جرایم ، مربوط به حوزه ی کامپیوتر، اینترنت و فضای مجازی است که امنیت اجتماعی را هدف قرار داده اند. باتوجه به اینکه ریشه بعضی از ازدواج های امروزی، آشناییهای اینترنتی میباشد ،در این مطالعه به بررسی دیدگاه دانشجویان در این زمینه پرداخته شده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی ،به روش توصیفی-مقطعی ،در بهار93 بر روی 170نفر از دانشجویان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها به صورت پرسشنامه استانداردی بود که پس از سنجش پایایی(به روش آزمون و بازآزمون) و روایی (اعتبار محتوا) مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف لیکرت تنظیم شد، پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، پاسخ ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یافته ها در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه گردید.یافته ها:مطالعه حاضر نشان داد اینترنت در زندگی بیشتر دانشجویان از جایگاه ویژه ای برخورداراست (8/45%). اکثر دانشجویان عقیده دارند که ازدواج به سبک اینترنتی با ازدواج های واقعی تفاوت دارد(9/69%) و تعداد کمی از دانشجویان بیان کرده اند که ازدواج اینترنتی با ازدواج واقعی تفاوت چندانی ندارند(6/13%). اکثر دانشجویان اعتقاد داشته اند که فیلتر شدن سایت های اینترنتی کاری بیهوده است زیرا به راحتی می توان از فیلترشکن استفاده کرد(3/4). میزان رضایت مردان در مورد اینکه ازدواج مجازی تفاوت چندانی با ازدواج واقعی ندارد بیشتر از زنان است(3/2)و میزان رضایت دررابطه با ازدواج با دوست اینترنتی بین این دوجنسیت تفاوتی ندارد(1/1 ، 2/1) وهمچنین نظر آنها در رابطه با این دیدگاه که دوستی های اینترنتی را به دوستی های واقعی ترجیح می دهم یکسان بوده است(3/2 ، 4/2).نتیجه گیری:پژوهش ما نشان می دهد که امروزه اینترنت از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که می توان گفت اینترنت یک نیاز اساسی برای گذراندن زندگی است . با هدف دنبال شده در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که اکثر دانشجویان با ازدواج به سبک اینترنتی مخالف بودند و معتقدند که ازدواج های مجازی تفاوت های چشمگیری با ازدواج های واقعی دارند

کلمات کلیدی:
ازدواج اینترنتی ، دیدگاه دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فضای مجازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_022.html