CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه با افسردگی در دانشجویان دانشگاه کردستان

عنوان مقاله: بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه با افسردگی در دانشجویان دانشگاه کردستان
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_029
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزانه صداقت کردستانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران
حمزه احمدیان - استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

خلاصه مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان تأثیر طرح واره های ناسازگار اولیه و افسردگی در دانشجویان دانشکده ادبیات انجام شده است.روش: 50 نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان به صورت خوشه ای انتخاب شدند و در این بررسی شرکت داشتند. در این پژوهش از مقیاس طرح واره ناسازگار اولیه و پرسشنامه افسردگی بک برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده هاازضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. این بخش از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود.یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که با بالا رفتن نمرات قطع ارتباط و طرد و عامل گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، علایم افسردگی دانشجویان افزایش پیدا می کند

کلمات کلیدی:
طرح واره ناسازگار اولیه، افسردگی، دانشجویان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_029.html