CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی گرایش به روابط نا متعارف جنسی نوین در بین دانشجویان ( مورد مطالعه هم بالینی یا ازدواج سفید دربین دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه گیلان )

عنوان مقاله: بررسی گرایش به روابط نا متعارف جنسی نوین در بین دانشجویان ( مورد مطالعه هم بالینی یا ازدواج سفید دربین دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه گیلان )
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_031
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی یعقوبی چوبری - دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
اعظم زرگوشی - دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان
محترم خوش باطن - دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
متأسفانه در سال های اخیر گزارش هایی مبنی بر یکی از اشکال روابط نا متعارف جنسی در بین دختران و پسرا ن دانشجو شنیده می شود مبنی بر تشکیل زندگی های که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است هدف کلی این تحقیق بررسی میزان گرایش دانشجویان ساکن به هم بالینی یا ازدواج سفید است روش تحقیق در این مطالعه ، پیمایشی است . جامعه آماری آنرا کل دانشجویان ساکن در خوابگاههای دولتی دانشگاه گیلان در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393را تشکیل می دهند . که از این میان نمونه آماری آن 400آنفر ( 200دختر و 200پسر ) به روش نمونه گیری در دسترس می باشد برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته شده است. برای احراز اعتبار این ابزار از اعتبار محتواو برای پایایی آن از آلفای کرونباخ ( آلفای کل پرسشنامه79 / . ) استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSpss19صورت گرفته است و در توصیف اطلاعات از فراوانی، درصد فراوانی و در تحلیل اطلاعات از آمارهای استنباطی نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین آشنایی و نگرش ، تمایل به ازدواج سفید یا هم بالینی در بین دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. و 5/7 درصد دانشجویان تجربه عینی ازدواج سفید یا هم بالینی را داشته اند.

کلمات کلیدی:
روابط نا متعارف جنسی ، ازدواج ، ازدواج سفید (هم بالینی )

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_031.html