CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پسماندهای خطرناک شبه خانگی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)

عنوان مقاله: پسماندهای خطرناک شبه خانگی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)
شناسه (COI) مقاله: IAUEP01_032
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

میکائیل درخشانی - دانشجوی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کامل خضرنژاد - دانشجوی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
فرید سیاهی سرابی - دانشجوی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
عزیزه عالی پناه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست و دبیرآموزش وپرورش شهرستان سرعین

خلاصه مقاله:
پسماندهای خطرناک به علت دارا بودن خصوصیاتی نظیر سمیت، خورندگی، اشتعال پذیری، واکنش پذیری و... سلامت انسان و محیط زیست را به مخاطره می اندازند. این مطالعه باهدف ارزیابی مدیریت پسماندهای خطرناک شبه خانگی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1392 انجام گرفت.در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جمع آوری داده های اولیه ازطریق مشاهده، مصاحبه، تکمیل چک لیست انجام گرفت. درمرحله بعد، پسماندهای خطرناک شبه خانگی شناسایی گردید ومطابق بادستورالعمل های موجودبه 6دسته تقسیم بندی شد. تعیین نوع و مقدار پسماندهای تولیدی، نحوه ومدت زمان ذخیره درمحل، نحوه جمع آوری، حمل ونقل ودفع پسماندهای خطرناک به مدت 3ماه، در دانشکده های بهداشت، پیراپزشکی وپزشکی، پیراپزشکی ودندان پزشکی، تکمیل کننده داده هابود. میزان پسماندهای خطرناک شبه خانگی تقریبا 324/210 کیلوگرم در سال بود که از این مقدار 197/520 کیلوگرم (بیشترین مقدار ) در آشپزخانه (60/9 درصدوزنی) و کمترین آن به میزان 1/010 کیلوگرم ( 0/32 درصدوزنی) در بوفه تولید می شد. درصدوزنی زباله های خطرناک شبه خانگی در کلینیک دندان پزشکی، سرویس های بهداشتی، نانوایی، آزمایشگاه ها، آبدارخانه آموزش دانشکده ها و آبدارخانه مربوط به اساتید گروه بهداشت و علوم پایه به ترتیب 12/2، 14/1، 1/2، 8/1، 0/98 و 2/2 تعیین گردید. مقدار تمیز کننده های خانگی 292/100 کیلوگرم درسال، محصولات مراقبت شخصی 30 کیلوگرم درسال، محصولات باغی 2/110 کیلوگرم درسال برآورد گردید. باقیمانده محصولات مصرفی خودرو، محصولات رنگی ومحصولات متفرقه ناچیزبود. نحوه ذخیره، جمع آوری و دفع پسماندها غیراصولی انجام می گرفت. نبود برنامه مدیریت پسماندهای خطرناک شبه خانگی در دانشکده های مورد مطالعه، وضعیت موجود را نامطلوب نشان داد.

کلمات کلیدی:
پسماندهای خطرناک شبه خانگی، دانشگاه علوم پزشکی، اردبیل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IAUEP01-IAUEP01_032.html