CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نوسان یخبندان شهرستان خلخال و کاربرد نتایج آن برای گیاهان زراعی و باغی

عنوان مقاله: بررسی نوسان یخبندان شهرستان خلخال و کاربرد نتایج آن برای گیاهان زراعی و باغی
شناسه (COI) مقاله: IAUEP01_040
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی غنمی جابر - دانشجوی دوره دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی تهران
عزت اله قنواتی - دانشیار گروه ژئومورفولوژی ، دانشگاه خوارزمی تهران
مریم تیموری - کارشناس ارشد اقلیم شناسی ، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
از نگاه اقلیم شناسی، افت دمای هوا به نقطه صفر درجه سلسیوس و پایین تر از آن را یخبندان می نامند.هدف تحقیق حاضر مطالعه نوسانات یخبندان و کاربرد نتایج آن برای تعدادی از گیاهان زراعی و باغی شهرستان خلخال می باشد. بدین منظور حداقل دمای روزانه هوا طی دوره آماری (1987- 2008) مورد استفاده قرار گرفت. با مبدا قرار دادن اول ژانویه( 11 دی)، روز های ژولیوسی آن محاسبه شد. بر اساس آستانه های حرارتی صفر تا 1/5- درجه (یخبندان ملایم)، 1/5- تا 3- درجه ( یخبندان متوسط) و کمتر از 3- درجه (یخبندان شدید) تاریخ های وقوع یخبندان های پاییزه و بهاره استخراج شد. این داده ها با توزیع های مختلف برازش شد و توزیع پیرسون تیپ 3 انتخاب گردید. یخبندان زو درس پاییزه و یخبندان دیررس بهاره در سه آستانه حرارتی با دور ه های برگشت متفاوت محاسبه شد. همچنین با مقایسه ضریب تغییرات 5/6 درصد یخبندان زودرس با ضریب تغییرات 10/2 درصد یخبندان دیررس ملاحظه می شود دامنه نوسان یخبندان های دیررس بهاره شهرستان خلخال نسبت به یخبندان های زودرس پاییزه شدید تر است. بنابراین تاریخ های پیش بینی شده در این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای انجام برنامه ریزی های مختلف خصوصا برنامه ریزی های زراعی و باغی شهرستان خلخال باشد.

کلمات کلیدی:
گیاهان زراعی و باغی، یخبندان زودرس، یخبندان دیررس، خلخال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IAUEP01-IAUEP01_040.html