CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر نشخوار فکری و نگرانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) در شهر گرگان

عنوان مقاله: اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر نشخوار فکری و نگرانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) در شهر گرگان
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_098
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمانه مولایی - گرو روانشناسی، پردیس و علوم و تحقیقات گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد گرگان، ایران
افسانه خواجوند خوشلی - گرو روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد گرگان، ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر نشخوار فکری و نگرانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی است، با طرح پیش آزمون پس آزمون، که در جامعه زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اجرا شد. از میان 87 زن مبتلا 63 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب، که پس از غربالگری اولیه 24 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گرو آزمایش 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی به مدت دو ماه هفته ای یک جلسه ی 90 تا 120 دقیقه ای را دریافت کرد. و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. آزمودنی ها قبل از شروع آموزش و در مقاطع مورد نظر (جلسات اول و هشتم) به پرسشنامه نشخوار فکری و نگرانی ایالت پنسیلوانیا پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس و نرم افزار SPSS نسخه شانزده استفاد شد که نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش نشخوار فکری و نگرانی شد، بطوری که میانگین نمرات در متغیر نشخوار فکری آزمودنی ها از 63/7 در پیش آزمون به 27 در پس آزمون و در متغیر نگرانی از 60 در پیش آزمون به 27/5 در پس آزمون کاهش یافت. بنابراین این روش می تواند همرا با درمان های پزشکی در توانبخشی و کاهش آشفتگی های روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس استفاده گردد.

کلمات کلیدی:
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، نشخوار فکری، نگرانی، مولتیپل اسکلروزیس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IBSCONF01-IBSCONF01_098.html