CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه کمال گرایی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

عنوان مقاله: رابطه کمال گرایی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_228
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه پرتوی فر - کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
رضا دستجردی - استادیار روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مجید پاکدامن - استادیار روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: در جریان رشد،کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از اضطراب ها را تجربه می کنند.گاه این اضطراب ها از چنان شدتی برخوردار است که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازد .یکی از این اضطراب ها ،اضطراب امتحان است که رابطه تنگاتنگ با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دارد و هزینه های هنگفتی را به جوامع تحمیل می کند لذا پژوهشگر در این پژوهش رابطه کمالگرایی را با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی پایه اول و سوم مقطع دبیرستان مورد بررسی قرار داده است. روش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی پایه اول و سوم دبیرستان شهر قاین در سال تحصیلی 92-1391 می باشد. از این جامعه تعداد 330 دانش آموز (93 دانش آموز تیزهوش به روش سرشماری و 237 دانش آموز عادی به روش نمونه گیری خوشه ای) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های کمال گرایی هیل و همکاران (2004)، اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375) استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها در نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از روش های آماری مناسب شامل t مستقل، من ویتنی یو، همبستگی پیرسون، رگرسیون و Z فیشر تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان دادند که بین کمال گرایی انطباقی با اضطراب امتحان در دانش آموزان عادی و بین کمال گرایی انطباقی و غیر انطباقی با اضطراب امتحان در دانش آموزان تیزهوش رابطه مثبت و معناداری به دست آمد. میانگین نمره کمال گرایی انطباقی و غیر انطباقی و میانگین نمره اضطراب امتحان در دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان تیزهوش به طور معناداری بیشتر بود. نتیجه گیری: با توجه به این نتایج به نظر میرسد که کمال گرایی در کاهش و افزایش اضطراب امتحان دانش آموزان نقش به سزایی دارد.

کلمات کلیدی:
اضطراب امتحان ، کمال گرایی انطباقی ، کمال گرایی غیر انطباقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IBSCONF01-IBSCONF01_228.html