CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رفتار لرزه ای مخازن مدفون

عنوان مقاله: بررسی رفتار لرزه ای مخازن مدفون
شناسه (COI) مقاله: ICCE06_019_0971933551
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۸۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

فیاض رحیم زاده - دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
نادر خواجه احمد عطاری - دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:
ستفاده از مخازن مدفون و یاغیرمدفون برای ذخیره سازی آب ، فرآورده های نفتی و یا انبار نمودن ضایعات واحدهای صنعتی، توسعه روزافزونی یافته است . بررسی رفتار لرزه ای مخاز ن مدفون به لحاظ نحوه توزیع فشاردینامیکی سیال درون مخزن و فشار خاک اطراف آن تحت اثر بارگذاری زلزله اهمیت بسزایی دارد .دراین مطالعه ضمن انتخاب مدلی ازیک مخزن مدفو ن و با در نظر رفتن اندرکنش بین سیال و سازه و نیزخاک و ساز ه ، نحوه توزیع فشار دینامیک ی خاک وفشار هی درودینامیکی سیال بر جدار ه مخزن مورد بررسی قرار گرفته است . پارامتر های مورد نظر شامل : سختی دیواره ،عمق دفن شدگی و مشخصات خاک اطراف مخزن می باشد. برای مدل سازی اند رکن ش خاک و سازه و پدیده انتشارامواج درحوزه خاکی اطراف مخزن، ضمن استفاده از روش حل مستقیم از مرز جاذب ویسکوز در فاصله ای مناسب استفاده شده است . رفتار غیرخطی خاک توسط مدل رفتاری دراکر پراگرکه وابسته به فشار همه جانبه می باشد، مدل شده و نتایج حاصله به صورت پوش فشار دینامیکی خاک و یا سیال بر جداره مخزن بیان شده است . ک اهش پارامترهای ϕ و C خاک باعث افزایش فشار جانب ی خاک در مدل های مورد مطالعه شده و نحوه توزیع پوش فشار دینامیکی وارد بر جداره مخزن با افزایش سختی آن تغییر م ی کند ، نتایج تحلیل ها ی بعمل آمده نشان دهنده وجود اختلافی با ر ابطه معادل استاتیکی “ مونونوبه-اوکابه” برای در نظر گرفتن فشار ینامیکی خاک مناسب می باشد.

کلمات کلیدی:
مخازن مدفون- اندرکنش خاک وسازه-اندرکنش آب و سازه- تحلیل دینامیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCE06-ICCE06_019_0971933551.html