CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ضریب آبگذری سرریزهای کنگر های

عنوان مقاله: ضریب آبگذری سرریزهای کنگر های
شناسه (COI) مقاله: ICCE06_143_1095068656
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۸۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید ناصری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
سرریزها تاثیر بسزایی در ایمنی ساختمانها و تاسیسات پایی ندست دارند. هنگام طغیان سیل در صورت ناکافی بودن ظرفیت سرریز، آب از روی سد سرازیر شده و سبب خرابی آن م یشود. این امرطراحان را به فکر ساخت سرریزهای با ظرفیت بیشتر بخصوص در سدهای در حال ساخت یا در سدهای دارای سرریز با ظرفیت کم انداخت. با افزایش ظرفیت سرریز، هزینه ساخت سرریز که حدود ۲۰ درصد هزینه کل پروژه است، افزایش می یابد. محققان برای کاهش هزینه ساخت، سرریزهای با تاج کنگره ای را پیشنهاد م یکنند. شکل هندسی سرریزهای کنگره ای سبب م یشود که جتهای یزشی با هم تداخل داشته و در نتیجه میزان هوادهی افزایش یابد. بنابراین، سرریزهای کنگره ای دارای دو مزیت هیدرولیکی و هوادهی می باشند.٢ متر جهت تامین آب مورد نیاز پایی ندست دارد.بنابراین، / سد زرین هرود نیاز به افزایش سطح نرمال آب تا حدود ٣٥ با نصب یک تاج کنگره ای بر روی سرریز اوجی آن می توان بر این مشکل فائق آمد. در این تحقیق، یک مدل فیزیکی با١ برای سد زرینه رود، بر اساس مقادیر بهینه روشهای عددی، تهیه شده است. با استفاده از این مدل سه پارامتر : مقیاس ٦٠ تاثیر ارتفاع پایی ندست بر ضریب تخلیه سرریز، محاسبه ضریب تخلیه سرریزهای با طول و شکلهای متفاوت نوک تاج و مقایسه آنها و محاسبه میزان هوادهی سرریزهای کنگر های و نرمال، بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سرریزهای با شکل نوک کرو یتر در دبی های کم ضری بتخلیه بیشتری ودر دبی های زیاد ضریب تخلیه کمتری را دارا می باشند. همچنین میزان هوادهی سرریزهای مثلثی و ذوزنقه ای از سرریزهای نرمال بیشتر است

کلمات کلیدی:
سرریزهای کنگره ای، هوادهی، ضریب تخلیه، میزان اکسیژن انتقالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCE06-ICCE06_143_1095068656.html