CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه و شبیه سازی کیفیت آبهای زیرزمینی در استان اصفهان (با تأکید بر آبخوان کوهپایه-سگزی)

عنوان مقاله: مطالعه و شبیه سازی کیفیت آبهای زیرزمینی در استان اصفهان (با تأکید بر آبخوان کوهپایه-سگزی)
شناسه (COI) مقاله: ICCE06_215_2608760234
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۸۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمیدرضا صفوی - مربی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمسعود سامانی مجد - دانشکدة عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر تائبی - دانشیار دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:
چگونگی تأمین آب شیرین مورد نیاز بشر از منابع آب زیرزمینی جایگاه ویژه ای در مطالعات منابع آب دارد. براین اساس و با توجه به خصوصیات منحصربفرد آنها نظیر عدم کنترل و امکان مشاهده مستقیم فیزیک جریان، مشکلات دسترسی به منابع زیرزمینی و عدم کفایت علمی الگوهای فیزیکی در بیان رفتارهای جریان نهان در اعماق زمین و مطالعة جریانهای زیرزمینی بویژه در مناطقی که وابستگی بیشتری به این منابع دارند، یک ضرورت انکارناپذیر است. با در نظر گرفتن اهمیت منابع آب زیرزمینی در استان اصفهان، اقدام به مدلسازی کیفی با استفاده از داده های موجود گردید. بدین منظور در گام اول، مشخصات حوضه از نظر جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و از دیدگاه سهم دخالت آنها در تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی بررسی و همچنین دیگر مشخصات زمین شناسی و اقلیمی، مطالعه شد. شناسایی دقیق منابع سطحی جهت کنترل اندرکنشهای موجود بین آبها یسطحی و زیرزمینی و لحاظ آنها در الگوسازی بیس تویک آبخوان موجود در این حوضه نیز صورت گرفت. سپس وضعیت بهره برداری هر کدام از آبخوانها شامل میزان آبدهی، عمق و سطح برخورد آب درچاهها، آبدهی و طول قناتها و آبدهی چشمه های آبرفتی و سازندهای سخت مطالعه و طبقه بندی شد. جهت مدلسازی ازمیان نرم افزارهای موجود، جدیدترین نسخة نر مافزار مادفلو انتخاب و با استفاده ازاین نرم افزار و بستةMT3D کلیة ، خصوصیات فیزیکی و هیدرودینامیکی آبخوانها، شرایط مختلف مرزی نظیر جریانهای سطحی، سطح اولیة برخورد به آب،بارش، تبخیر و نیز ویژگیهای کیفی آب در رابطه با سه پارامتر هدایت الکتریکی، شوری و یون کلر، الگوسازی شده و براساس آن روند تغییرات ویژگیهای کیفی در طول یک دورة بیست ساله ارائه گردید

کلمات کلیدی:
مدلسازی، کیفیت آبهای زیرزمینی، جابجایی، اصفهان، زاینده رود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCE06-ICCE06_215_2608760234.html