CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله با استفاده از روش بلوکهای متناوب

عنوان مقاله: با استفاده از روش بلوکهای متناوب
شناسه (COI) مقاله: ICCE06_229_0244841132
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۸۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا شکوهی - عضو هیئت علمی، استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
بهرام ثقفیان - عضو هیئت علمی، استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران
طیب رضیئی - عضو هیئت علمی، مربی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران

خلاصه مقاله:
در مواردی که در منطق های فاقد آمار هیدرومتری قرار داشته و سازه هیدرولیکی تحت مطالعه ساز های بزرگ و مهم نظیر یک سد مخزنی باشد، استفاده از مد لهای ریاضی بارش – رواناب برای محاسبه هیدروگراف طراحی و دبی اوج اجتناب تاپذیر است. در چنین حالتی باید در مرحلة اول هیتوگراف طراحی را بدست آورد. هیتوگراف محاسبه شده بطورقابل ملاحظ های بر روی شکل و مقدار اوج هیدروگراف حاصل اثر خواهد گذاشت. در مناطق فاقد باران نگار، هیتوگراف شدت، مدت، فراوانی) تولید می شوند و در صورتی که دسترسی ) IDF طراحی با استفاده از روش های تجربی و یا داده های برای این منظور استفاده SCS به این اطلاعات غیر ممکن باشد معمو ً لا از الگوهای توزیع زمانی تیپ از قبیل الگوهای تیپ م یشود. تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که در بسیاری از نقاط ایران و از جمله جنوب غربی کشور، الگوهای مزبورقابل استفاده نم یباشند. یکی از را ههای تولید مصنوعی هیتوگراف طراحی استفاده از روش بلوک های متناوب است که برو در نظر گرفتن درصدی از زمان تمرکز حوزه، بارش طراحی را به بلوکهای متوالی شکسته و با IDF اساس منحن یهای قرار دادن بزرگترین بلوک در محلی از زمان تداوم بارش، توزیع زمانی خاصی را تولید و به این ترتیب هیتوگراف طراحی را بدست م یدهد. بیشترین مساحت حوضه آبریز که استفاده از روش بلو کهای متناوب برای تعیین الگوی زمانی بارش طراحی در آنها مجاز شمرده شده است ١٠٠٠ کیلومتر مربع می باشد.منطقه طرح به کمک بارش ٢٤ ساعته و با استفاده از دو مدل ریاضی مختلف IDF در این مقاله به چگونگی ساخت برای شبیه سازی بار شهای کوتاه مدت اشاره میشود. در ادامه، نحوه بکارگیری روش بلوک های متناوب برای محاسبه سیلاب طراحی در محل ایستگاه های جره بالا (محل احداث سد مخزنی شهید رئیس علی دلواری) و ایستگاه سعدآباد درپایین دست آن، روی رودخانه شاپور در استان بوشهر تشریح گردیده است. در پایان مقاله شاهد مقایسه هیدروگراف تولید شده و هیدروگراف واقعی ثبت شده در محل سد مخزنی و نیز هیدروگراف منتقل شده به محل ایستگاه سعدآباد با استفادهاز روش هیدروگراف مصنوعی اشنایدر و تقریب نزدیک به واقعیت روش پیشنهادی خواهیم بود

کلمات کلیدی:
بلوکهای متناوب، توزیع زمانی،بارندگی، مدل ریاضی بارش ها یکوتاه مدت، مدل ریاضی بارش- رواناب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCE06-ICCE06_229_0244841132.html