CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی مشخصات روانسنجی آزمون بالینی چند محوری میلون – 3در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: ارزیابی مشخصات روانسنجی آزمون بالینی چند محوری میلون – 3در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_014
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

پیام سرابی - گروه روانشناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه
خیراله صادقی - دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه

خلاصه مقاله:
هدف: پژوهش حاضر در راستای ارزیابی مشخصات زمان سنجی آزمون بالینی چند محوری میلون - 3 بود. روش: روش این پژوهش از نوع زمینه یابی می باشد. آزمودنی ها و پژوهش 510 نفر (160 نفر بالینی و 350 نفر غیر بالینی) بودند که آزمودنی ها و بالینی به روش نمونه گیری هدفمند و آزمودنی ها و غیره بالینی از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از آزمون بالینی چند محوری میلون- 3 MCMI-III پرسش نامه شخصیت SCID-II و ویژکی های دمو گرافیک استفاده شده است . برای تعیین پایایی از دو روش آلفا و کرونباخ و کودر- ریچاردسون KR-20 و برای محاسبه نمایید از روش های روایی ملاک هم زمان و روایی تشخیصی به کار گرفته شد. در تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب هم بستگی، کای دو X2 و ضریب کاپا مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: آنالیز آماری داده ها نشان داد که پایایی MCMI-III به روش آلفای کرونباخ ( 0/94- 0/55 ) و پایایی به روش کودر- ریچاردسون ، 0/94 می باشد. روایی هم زمان SCID-II ( 0/49 - 0/13) به دست آمد. میزان توافق MCMI-III با پرسش نامه شخصیت SCID-II در تشخیص اختلالات شخصیت، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توافق در بروز بالینی مربوط به اختلال شخصیت مرزی با 0/66 ، و اختلال شخصیت وابسته با004/ می باشد همچنین به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توافق در گروه غیر بالینی مربوط به اختلال شخصیت اجتماعی با 0/46، و اختلال شخصیت وابسته با 006/ برآورد شد. نتایج به دست آمده از خصیصه های عامل برای مقیاس های شخصیت MCMI-IIIشامل توان پیش بینی مثبت PPP در دامنه ی 0/95 تا 0/15 توان پیش بینی منفی NPP از 0/94 تا 0/35 و همچنین توان تشخیص کل در دامنه 0/99 تا 0/41 قرار گرفت. نتیجه گیری: با عنایت به یافته های پژوهش حاضر، می توان اذعان داشت که MCMI-III از منظر مشخصات روان سنجی ، به طور کلی می تواند ابزار معتبر و پایا در ارزیابی و توانایی تشخیصی اختلالات شخصیتی به حساب آید.

کلمات کلیدی:
مشخصات روان سنجی، آزمون بالینی جند محوری میلون - 3 ، پرسشنامه شخصیت، اختلالات شخصیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCIH01-ICCIH01_014.html