CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله امکان سنجی استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان های شهرستان داراب از دیدگاه معلمان

عنوان مقاله: امکان سنجی استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان های شهرستان داراب از دیدگاه معلمان
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_022
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدهادی عزیزلی - دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نادر شهامت - استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی امکان سنجی استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان های شهرستان داراب از دیدگاه معلمان پرداخته است. در این پژوهش از روش توصیفی - پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان هنرستان های شهر داراب است که به سوالات پرسش نامه پز افتاده ام. برای انتخاب معلمان از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد 116 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کمی و پرسش نامه استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای محمودی، رضا (1٬392) استفاده شده است. پرسش نامه شامل سوالات بسته پاسخ با مقیاس طیف لیکرت می باشد. روایی این پرسش نامه از طریق روایی محتوایی توسط استاد راهنما تایید شده است . پایایی سوالات پرسش نامه با استفاده از روش آلفا کرونباخ 0/85 برآورد شده است. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج و اطلاعات حاصل از پرسش نامه از آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS21 استفاده شده است. نتایج آزمون میانگین نشان داد که عوامل استعمار فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنرستان های شهرستان دارا در وضعیت مناسبی قرار دارد و همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که عامل نگرشی بیشترین تاثیر عوامل اقتصادی کمترین تاثیر را بر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات به هنرستان های شهرستان داراب دارد.

کلمات کلیدی:
امکان سنجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنرستان های شهر داراب، معلمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCIH01-ICCIH01_022.html