CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان پسر فعال و غیر فعال پایه چهارم تا ششم ابتدایی

عنوان مقاله: مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان پسر فعال و غیر فعال پایه چهارم تا ششم ابتدایی
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_123
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ندا ابراهیمی - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
هاجر رستمی سیس - دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
زهرا بنویدی - دانشگاه آزاد گرمسار
هادی مهر علی تبار - دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان پسر و قال و قیل و قال پایه چهارم تا ششم ابتدایی شهرستان بابل در سال تحصیلی 94 - 93 بود. پژوهش حاضر به روش علمی - مقایسه ای انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق با کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم تا ششم ابتدایی تشکیل داده بودند. که به صورت تصادفی خوشه ای از بین کلیه مدارس هشت مدرسه با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر انتخاب شدند و در نهایت از بین این دانش آموزان 120 به صورت تصادفی انتخاب شدند (60 نفر فغان و 60 و پنج غیرفعال) انتخاب شدند. از پرسش نامه سلامت عمومی (28 - GHQ ) برای اندازه گیری سلامت روانی دانش آموزان استفاده گردید پس از آزمون تی برای بررسی و مقایسه میانگین های دو گروه مستقل تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت سلامت روانی دانش آموزان فعال و غیرفعال مخروط مقیاس های آن از آزمون کالموگروف-اسمیرنف و آزمون t مستقل استفاده شد. عملیات آماری توسط نرم افزار spss16 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین سلامت روانی دانش آموزان فعال و غیرفعال تفاوت معنی داری ( 0/001=p) وجود دارد. همچنین در مولفه های سلامت روانی تنها علایم جسمانی ( 0/001= p ) و اختلال در عملکرد ( 0/018= p ) در بین دانش آموزان فعال و غیرفعال تفاوت معنی داری داشت. بنابراین پیشنهاد می شود در مدارس تدابیری اتخاذ شود که دانش آموزان به شرکت در فعالیت های ورزشی تشدید شود تا سطحی مطلوب از سلامت روانی در آن ها حفظ شود.

کلمات کلیدی:
سلامت عمومی، دانش آموز، فعال، غیر فعال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCIH01-ICCIH01_123.html