CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان در آستانه ازدواج دانشگاه پیام نور شهرستان سمیرم

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان در آستانه ازدواج دانشگاه پیام نور شهرستان سمیرم
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0344
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضیه پیرمرادیان - کارشناسیا رشد مشاوره
مریم رضایی - کارشناسی ادبیات
حجت پیرمرادیان - کارشناسی مشاور - مشاور مدرسه شهرستان سمیرم
معصومه پیرمرادیان - کارشناس روانشناسی - کارشناس بهزسیت فراورجان

خلاصه مقاله:
چکیدهاثربخشی آموزش مهارت زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان در آستانه ازدواج (دارای » هدف از این پژوهشمی باشد. نمونه مورد پژوهش 50 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور در آستانه « نامزد) دانشگاه پیام نور شهرستان سمیرمازدواج سمیرم می باشد که به طور تصادفی از بین دانشجویان دریافت کننده آموزش مهارت های زندگی ( 25 نفر) و آموزشندیده ( 25 نفر) انتخاب و با استفاده از طرح پژوهش نیمه آزمایش پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل مورد بررسی قرارگرفته است. برای اندازه گیری بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان ازو پرسشنامه کیفیت زندگی 26 سوالی استفاده شد . نتیجه حاصله از (Ghq پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی ( 28بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین دانشجویان در آستانه ازدواج دانشگاه پیام نورشهرستان سمیرم بر حسب دریافت T تحلیلیا عدم دریافت کننده آموزش مهارتهای زندگی در سلامت روان و کیفیت زندگی می باشد.

کلمات کلیدی:
آموزش مهارت های زندگی، کیفیت زندگی، سلامت روان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0344.html