CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله طراحی مدل ساختاری خودسنجی تفکر استراتژیک و جهت گیری مذهبی

عنوان مقاله: طراحی مدل ساختاری خودسنجی تفکر استراتژیک و جهت گیری مذهبی
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0374
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فائزه خلج - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
جواد÷ سلیمانپور - استادیار برنامه ریزی درسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف طراحی مدل ساختاری خودسنجی تفکر استراتژیک و جهت گیری مذهبی به صورت توصیفی-تحلیلی اجرا شد و با عنایت به پرسش های پژوهش از نوع کاربردی است. و در طراحی مدل از روش تفسیری و تحلیلنظری استفاده شده است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده و جامعه آماری پژوهش شامل 1600 نفر مدیران دانشگاههای استان مازندران می باشند که از این تعداد 420 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازو از نرم افزار ایموس 21 استفاده گردیده است نتایج پژوهش نشان داده اند که متغیر جهت T معادلات ساختاری و مقدارگیری مذهبی بر متغیر خودسنجی تفکر استراتژیک تأثیر قوی و مستقبم و معناداری دارد. پرسشنامه ی خودسنجی تفکراستراتژیک برمبنای طیف گاتمن هفت گزینه ای، و پرسشنامه ی جهت گیری مذهبی برمبنای طیف لیکرت تدوین شدهاستفاده شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از (kmo) است و جهت برآورد کفایت نمونه برداری از آزمون کرویت بارتلتضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید.

کلمات کلیدی:
تفکر استراتژیک، تفکر، خودسنجی، جهت گیری مذهبی، خودسنجی تفکر استراتژیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0374.html