CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله حقوق زن در اسلام از منظر قرآن

عنوان مقاله: حقوق زن در اسلام از منظر قرآن
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0605
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

طیبه رشید شمخال - کارشناس زبان و ادبیات فارسی
ملوک کراچی - کارشناسیا رشد فقه و مبانی حقوقا سلامی دانشگاه آزاد و پیام نور مشهد

خلاصه مقاله:
زن موجودی ارزشمنددرنظام هستی است که در خانواده از جایگاه ویژهایبرخوردار است. میزان رضایت زن از جایگاه و نقشی که به او داده شدهدرکارکرد مثبت او در این جایگاه بسیار موثراست. شناخت صحیح این جایگاهو حقوقی که متناسب این مقام به او تعلق گرفته، از عوامل مهم در احساسرضایت اوست.در جامعهی امروز نگاه انسانی و قرآنی به زن دستخوش افراط و تفریطهایناآگاهانه و گاه مغرضانه گردیده است. وجود این ضعف مستلزم نگرش عمیقتربه حقوق زن از دیدگاه قرآن است.در این مقاله سعی شده است؛ ابتدا حقوق زن در اسلام بر اساس آیاتقرآن، که ریشه در آفرینش و فطرت و عدالت دارد،به طور مختصر تبیین شودتا با تاکید بر مبنای این حقوق، تصویری درست از حقوق زن در ترازوی قرآنارائه گردد. سپس به طوراجمالی، به بررسی عوامل موثر در ناخشنودی گروهیاز زنان پرداخته شده که این نارضایتی منجر به ایجاد شبهه در اذهان دربارهی عدالت اسلام نسبت به حقوق زن گردیده است.بازخورد واکاوی گسترده به گونه ی کتابخانهای همراه با تحلیل، تفسیر،آسیب شناسی و پویش، اندیشههای حقوقی پیرامون زن را نشان داده و درانتها، رهیافتی بر اساس نگاه سنتی و مدرن در رسیدن به آموزههای قرآنی،ارائه گردیده است که پیامد آن درک عدالت در نظام خلقت است و اینکهبرابری و ارزش زن و مرد در انسان بودن و امکان رشد و رسیدن به کمالاتاست و فلسفهی احکام متفاوت؛ تناسب با شرایط جسمی و روحی ومسئولیتهای آنان در اجتماع است. در فرایند ایجاد نظام احسن، زن کانونمهر، محبت، عاطفه، تربیت و آرامش و مرد مسئول تأمین معاش، رفاه وآرامش خانواده است.

کلمات کلیدی:
قرآن، احکام، حقوق، زن، عدالت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0605.html