CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تهدیدها و فرصت های بین المللی شدن آموزش عالی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

عنوان مقاله: بررسی تهدیدها و فرصت های بین المللی شدن آموزش عالی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0691
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سهیلا هاشمی - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران
وحیده عبدالله پور علمداری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران بابلسر

خلاصه مقاله:
فرهنگ به عنوان شاخص فرهیختگی، به مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی انسان، که حاصل و نتیجهتلاش فکری خلاقانه و بدیع ایشان و در نهایت راهنمای رفتار او در فراز و فرودهای زندگی اجتماعی است،اطلاق می شود. فرهنگ ها طی زمان سیال هستند و با ترکیب و تفسیر در خلال روابط ساخته می شوند. باوجودی که فرهنگها در نتیجه تعامل افراد ساخته می شود، این به معنای به آسانی ترکیب شدن آن نیست.بعضی از فرهنگها به آسانی در مقابل دیگر فرهنگ ها مستحیل می شوند و بعضی دیگر موضعی سرسختانهدارند. لذا ساماندهی مطالعات فرهنگ بومی و ایرانی و ورود فعال به عرصه گفتمان تعلیمی بین المللی برای روزآمد نمودن آموزش ها و همگامی با تحولات پرشتاب عصر حاضر اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی فرصت ها و تهدیدات بین المللی شدن آموزش عالی ایران بر فرهنگ ایرانی است. روششناسیتحقیق در این مطالعه از نوع کیفی و روش آن توصیفی، تحلیلی است.جامعه آماری این تحقیق همه منابعمرتبط و در دسترس بوده است که برای جمع آوری داده ها مناسب تشخیص داده شده است. یافته هایپژوهش نشان می دهد، با ایجاد تغییرات در آموزش عالی و ایجاد تحولاتی مانند جابجایی فزاینده دانشجویان ،بین المللی شدن برنامه های تحصیلی و سیاست های آموزشی و انجام همکاری های بین المللی در بخشتحقیقات، زمینه آشنایی و شناخت بیشتر دانشجویان ایرانی با زبان ، فرهنگ و دستاوردهای علمی وتکنولوژیکی ملت ها و اقوام دیگر فراهم می شود. به طوری که در کنار توسعه و ارتقا مهارتهای کار کردن باوسایل تکنولوژیکی، مهارتهای کار کردن در گروه و همکاری با دیگران را کسب می کنند.

کلمات کلیدی:
فرصت- تهدید- آموزش عالی- بین المللی شدن- فرهنگ ایرانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0691.html