CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله عدالت جنسیتی شغلی و تساوی حقوق زن و مرد از منظر اسلامی

عنوان مقاله: عدالت جنسیتی شغلی و تساوی حقوق زن و مرد از منظر اسلامی
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0892
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید عباسی نیا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
مرتضی عبدی - گروه حقوق مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

خلاصه مقاله:
نقش و جایگاه زن یا مرد در معادلات اجتماعی و وزن هر کدام در تغییر و تحول اجتماعی، یکی ازچالش های دیرینه انسان متفکر در طول قرون و اعصار بوده است. در بستر زمان و تطور تاریخیتغییر نگرش ها و باورهای فردی اجتماعی، این نقش دستخوش تحولات چشمگیری گردیده که گاهشکل ستیزه به خود گرفته و هر جنس علیه دیگر جبهه گیری کرده و با تمسک و سوءاستفاده ازتمامی ابزارهای انسانی و مادی (اندیشه و تکنولوژی) و حتی روحانی و دینی (آموزه ها و غلط هایمصطلح، روایات جعلی) اقدام به اثبات برتری جنسیت خود نموده است. این انگاره های ذهنی وباورهای اجتماعی گاه چنان جامه استدلال و منطق بر قامت اندیشه و سنت پوشانده است کهنام آوران عرصه تعقل و تدبر را به غلط افکنده است و جملاتی از آنان در حافظه تاریخ ثبت گردیدهکه متفکران عصر جدید را نیز بعضاً با تردید جدی روبرو می سازد. عدالت جنسیتی زن و مرد یکیاز ارزش های بزرگ اسلا م است که اگر به سبکی زیبا، منطقی، جامع، و قلمی شیوا و رسا به آنپرداخته شود از آن استقبال می کند و از برکات فراوان انتخاب تقوای الهی بهره مند می گردد،از حیث مفهوم شناختی، به « عدالت » . همچنین از آفت های متعدد و زیانبار آن مصون می ماندمعانی؛ تعادل و توازن، تساوی در شرائط مساوی، تفاوت در شرائط متفاوت، دادن حق هر صاحبو « عدالت قانونی » حقی و قرار گرفتن هر چیزی در جای خود میباشد. در این مقالهمفاهیم و مبانیمورد بررسی قرار گرفته و معلوم میشود،یگانه مرجع- « عدالت جنسیتی » و ترکیب « جنسیت »حقوقینظام آفرینش،غایت مندی فعل الهی،رابطه وثیق حقو تکلیف،حق و عدالت، وحدت انگاری-معنا و « عدالت جنسیتی » عالم وجود و نسبت طبیعت و فطرتانسانی نظام ارزشیاسلام در جریانمبنای خود را نشان میدهد؛ مساوات ملازم بلکه متحد با عدالت و عدالت ریشه در تساوی دارد تااساساً موضوعیت ندارد؛ اگر چه مساوات « تشابه » نفی تبعیضدر آن یک اصل اصیل و قطعی باشدومطلق غیرممکن و مطلوب هم نیست؛ زیرا تفاوت های طبیعی و اکتسابی چنین حکم می کند.

کلمات کلیدی:
عدالت جنسیتی، ۲. زن ۳.اسلام ۴.قانون ۵.اشتغال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0892.html