CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی دینداری و سلامت روان دانش آموزان دختر شهر بیرجند

عنوان مقاله: بررسی دینداری و سلامت روان دانش آموزان دختر شهر بیرجند
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0932
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن زارع - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روانشنالسی دانشگاه آزاد بیرجند

خلاصه مقاله:
از آنجا که هدف اصلی این پژوهش بررسی وجود رابطه بین دینداری و سلامت روان بود. جهت سنجش متغیرها از92- پرسشنامه دینداری و پرسشنامه سلامت روان استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان دختر سال تحصیلی 93شهر بیرجند است. که حدوداً 6437 نفر بودند که 400 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند . درو از روشهای توصیفی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد spss تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 21،r= -0/ که بین دینداری و سلامت روان دختران دانش آموز دبیرستان (دوره دوم) رابطه معن اداری وجود دارد، ( 19به این معنی که هر چه میزان دینداری دختران دانش آموز دبیرستان (دوره دوم) بیشتر باشد از سلامت روان (p<0/001بیشتری برخوردارند و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آنست که می توان از روی دینداری افراد سلامت روانآنان را پیش بینی کرد

کلمات کلیدی:
دینداری – سلامت روان – سلامت جسمانی – دختران دانش آموز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0932.html