CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر آموزش صبر و حیا از دیدگاه آموزه های اسلامی بر بهبود مهارت های ارتباطی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان گرگان

عنوان مقاله: تاثیر آموزش صبر و حیا از دیدگاه آموزه های اسلامی بر بهبود مهارت های ارتباطی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان گرگان
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0954
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه جعفر جلالی - کارشناس ارشد راهنمایی و مشاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
طاهره جباری - کارشناس ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبائی
خدابخش احمدی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
عبدالله شفیع آبادی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش صبر وحیا از دیدگاه آموزه های اسلامی بربهبود مهارت هایارتباطی دردانش آموزان دختر پایه اول متوسطه انجام گرفته است. روش: روش پژوهش تجربی و طرح تحقیق ازنوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه1391 بودند. نمونه مورد پژوهش که شامل 20 نفر بودند که به - شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392صورت تصادفی درگروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش بر اساس تعالیم و آموزه هایاسلامی آموزشهایی در مورد صبر وحیا از طریق روش شناختی در 10 جلسه یک ساعته در پنج هفته متوالی بهدانش آموزان داده شد که 6جلسه آن درباره صبر و 3جلسه آن درباره حیا بود، در تمام مراحل آموزش واجرا ازتکنیک مشارطه ,مراقبه ومحاسبه، استفاده شد. ابزار سنجش، پرسش نامه آزمون مهارتهای ارتباطی بود که ازدانش آموزان پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. در این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس جهت آزموناختلاف میانگین های گروه ها استفاده گردید. یافته ها: .نتایج نشان داد، آموزش صبر و حیا بربهبود مهارت هایارتباطی موثر است. بطورکلی می توان گفت دانش آموزانی که در گروه آزمایش شرکت داشته درمهارت هایارتباطی خود بهتر عمل می کنند. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، آموزش صبر و حیا بر زیر مولفه هاییچون مدیرت هیجانات، ادراک دیگران و ابراز وجود موثر است

کلمات کلیدی:
صبر، حیا، مهارت های ارتباطی، نوجوان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0954.html