CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مهریه و اهمیت حقوقی آن در استحکام ازدواج

عنوان مقاله: مهریه و اهمیت حقوقی آن در استحکام ازدواج
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0982
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهناز پورمحمدی - دانش آموخته رشته حقوق گرایش ثبتی
شهلا پورمحمدی -

خلاصه مقاله:
چکیدهکه تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم پیوند زناشویى بوده، امروزه به عنوان یکى از معضلات بزرگ « مهریه »اجتماعى و وسیله اى براى استفاده ناصحیح عده اى براى رسیدن به مقاصد مالى و نیز مانع تحقق یافتن ازدواج ها گردیده است.تأکید بر مهریه توسط برخى از آیات، روایات و موادى از قانون مدنى ایران گرچه بیان کننده اهمیت مهر و حمایت ویژه از زناناست، اما به دلیل اجراى ناصحیح آن، مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته است. از این رو، برخى از زنان و خانواده هایگانه راه وصول به مقاصد مادى را تن دادن به ازدواج با تعیین مهریه هاى سنگین پنداشته اند، با این استدلال که مهریهسنگین رمز بقاى زندگى مشترک و مانع از اقدام مردان بر طلاق زنان است. در حالى که این نگاه نادرست به مهریه، ضمن آنکهاز قداست مهریه کاسته و تأسیس آن را زیر سؤال برده است، موجب متزلزل شدن ازدواج ها و تحقق یافتن طلاق هاى زودهنگامشده است. نویسنده این مقاله مى کوشد با استفاده از مستندات قانونى و شرعى و نیز تحلیل هاى مناسب اثبات نماید کهجنبه هاى تربیتى و ارزشى عقد ازدواج به مراتب بیش از مسائل مادى اند و سزاوار نیست به این نهاد مق  دس صرفا از زاویه مالىنگریسته شود و بنیان خانواده بر این اساس استوار گردد . از این رو، هیچ کس نمى تواند خود یا دیگرى را در برابر مالى بفروشد.انسان همیشه طرف حق است نه موضوع حق. علاوه بر این، در خرید و فروش، قیمت باید هنگام معامله معین باشد، وگرنهقرارداد باطل است. اما در نکاح، تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست. ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد. در اینصورت، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. از این رو، مهر و تعیین آن نمى تواند ملاک صحت عقد قرار گیرد. اما آنچه مهم استاینکه در تشکیل عقد، نباید احساسات و عواطف زوجین از مرز اعتدال و منطق بگذرد. به عبارت دیگر، مرد با نظرداشت کرامتزن از حیث خانوادگى و اجتماعى مهریه را تقبل کند، زن نیز احساسات افراطى و دور از واقعیت را کنار گذاشته و به مسئلهازدواج صرفا از زاویه مالى نظر نکند، بلکه آن را یک نهاد مق  دس و تربیتى ببیند. دختران با کرامت با تأسى به اسلام و خاندانرسالت، بخصوص حضرت زهرا علیهاالسلام، در مسئله صداق و مهریه سخت گیرى نمى کنند. این مقاله در صدد تبیین اینمطلب است که نهاد ازدواج، نهاد مق  دس و رمز بقاى اجتماع از آسیب هاى گوناگون است و نیز مهریه گرچه حق قانونى و شرعىزن است، اما نباید نگرش ها به ازدواج صرفا از زاویه مال باشند. بنابراین، ضمن اینکه مهریه حتما باید مورد توجه و رضایتزوجین قرار گیرد، جنبه هاى دینى، تربیتى و آرمانى ازدواج نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی:
مهریه – زناشویی – ازدواج – طلاق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0982.html