CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پایش پارامترکیفی Sar به روش تلفیقی زمین آمار و شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی آبهای زیرزمینی دشت جیرفت

عنوان مقاله: پایش پارامترکیفی Sar به روش تلفیقی زمین آمار و شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی آبهای زیرزمینی دشت جیرفت
شناسه (COI) مقاله: ICECS01_101
منتشر شده در اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدعلی معاشری - دانشجویان دانشگاه زابل
یاسر علایی -
پرویز حقیقت جو - استادیار دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
آب عنصرحیاتی زندگی موثر درفعالیت های اقتصادی وچرخه کشاورزی جوامع بشری میباشد آب بعنوان سرمایه تجدیدپذیری مطرح میباشد به شرط انکه دربخش مدیریت بهره برداری و ذخیره سازی توجه ویژه ای به آن شود شیوه های مدیریتی دربخش بهره برداری و استحصال منابع آب نقش بسزایی رادرسودمندی این ثروت پنهان خواهد داشت ابهای زیرزمینی درکشورما ازمنابع اصلی تامین آب دربخشهای کشاورزی شرب و حتی صنعت می باشد ازاین رو بحث ارزیاب یو پایش کیفیت ابهای زیرزمینی حائز اهمیت می باشد ازا ین رو بحث ارزیاب یو پایش کیفی آب های زیرزمینی حائز اهمیت میباشد دربررسی و پایش کیفیت آبهای زیرزمینی وضعتی موجود و روند تغییرات کیفی آب مورد توجه ا ست درسالهای اخیر روشهای متعددی مبنی برعلوم ریاضی و کامپیوتر جایگزین روشهای تجربی و ازمایشگاهی و بازدیدهای میدانی شده است درمطالعات منابع آبهای زیرزمینی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب صورت برداشت نقطه ای تهیه میشوند برای بررسی و انالیز این مشخصه ها می بایستی کلیه برداشت های نقطه ای را به سطح تعمیم داد که بدین منظور ازروشهای زمین امار استفاده میشود دراینتحقیق با تلفی دو روش زمین آماروشبکه های عصبی مصنوعی اقدام به پیش بینی پارامترکیفی sAR نموده نتایج نشان دهنده همبستگی بالای بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی ;0.96=R بودها ست

کلمات کلیدی:
آبهای زیرزمینی، جیرفت، زمین آمار، شبکه های عصبی مصنوعی، نسبت جذب سدیم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICECS01-ICECS01_101.html